20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat


sayfa1/12
ed.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT

ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ


Meher Bayramoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Bayramoglu.m@hotmail.comÖZET


Geleneksel Türk kültürünün maddi ve manevi örneklerinden kırkpare, kırkyama, yamalı bohça, kilim motifleri, hat ve kaligrafi sanatı gibi El Sanatlarının Çağdaş Türk plastik sanatına etkisi yadsınamaz.

Çağdaş Türk resminde milli geleneklerden hareket ederek yeni oluşumlar 1940 lardan itibaren yaygınlaşarak, 1950’li yıllarda güçlü bir olgu olarak yerel değerlerle beslenebilme anlayışı giderek önem kazanmıştır. Bu oluşumlar içerisinde Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Adnan Turani, Erol Akyavaş, Abidin Elderoğlu, Ergin İnan, Rauf Tuncer, Şems-i Arel, Süleyman Saim Tekcan, Ramazan Bayrakoğlu, Hüsamettin Koçan vb. sanatçılar çalışmalarının kaynağı olan Geleneksel Türk El Sanatlarının biçimsel yapısını konu alan çağdaş eğilimlerde eserler vermiştir. Ulusal resim arayışlarını sürdüren sanatçıların esinlendiği ve özgün yaratıcılıklarını besleyen genel kaynaklar Geleneksel Türk El Sanatlarından minyatür, hat ve kaligrafi sanatı, halı-kilim, yazmalar, nakışlar, kırkyama, damga, simge, süsleme sanatı gibi resim örnekleridir.

Anahtar Kelimeler : Resim, kırkyama, yamalı bohça, hat ve kaligrafi sanatı, damgaTHE INFLUENCE OF TRADITIONAL TURKISH ART MODELS IN TURKISH ART OF DRAWING IN 20th CENTURY

ABSTRACT


Physical and spiritual examples of traditional Turkish culture such as; patchwork, rug patterns, ragtag, handwriting and calligarphy arts influence on contemporary Turkish plastic arts cannot be denied.

The new formations which were inspired by national traditions in contemporary Turkish painting have been spread since 1940s but in 1950s as a strong fact it began to use local values and this thought became more important. In this formations, the artists such as Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Adnan Turani, Erol Akyavaş, Abidin Elderoğlu, Ergin İnan, Rauf Tuncer, Şems-i Arel, Süleyman Saim Tekcan, Ramazan Bayrakoğlu, Hüsamettin Koçan etc. gave works which were trending to contemporary. The artists showed formation structure of traditional Turkish Handcraft Arts which were the source of their works. The artists who had been keeping on to seek for National Painting were inspired from the general sources of traditional Turkish Handcraft Arts which supported originality. The examples of the paintings were minature, handwriting and calligarphy arts, carpet-rug, hand-painted, embroideries, patchwork, mark, symbol.

Keyword: Picture, patchwork, line, calligraphy, stamp.

GİRİŞ

Türklerin bilenen dört bin yıllık tarihlerinde, başta Asya daha sonra da Avrupa ve Afrika kıtalarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir.

Çin, Hint, Fars, Arap ve nihayet Batı kültürü ile karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları öz kültürlerini devam ettirmeleri, sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat ederken bu medeniyetler arasında etkileşimin ölçüsü hep merak edilmiştir.

Nihayet Doğu-Batı ticareti ve İslam Dünyasına hakim olan Türklerin ulaştıkları medeniyetin Batı üzerindeki tesiri, Batı müsteşriklerin seyyahların eserlerine konu olmuştur.

Türk minyatürleri, Hat sanatı, Türk süsleme sanatı, Kilim ve Halı sanatı, Türk damga örnekleri, dünya sanat tarihini teşkil eden mühim koludur.

Türk Resim Sanatı Geleneksel Türk El Sanatları ve Folkloru konu edilen figüratif ressamlarda olduğu kadar soyut çalışan sanatçıların kompozisyonlarında yeni plastik ve estetik çözümlemeler ortaya koyan çağdaş Türk sanatçılardan Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Adnan TURANİ, Abidin ELDEROĞLU, Erol AKYAVAŞ, Rauf TUNCER, Süleyman Saim TEKCAN, Hüsamettin KOÇAN, Ramazan BAYRAKOĞLU, çalışmalarında Geleneksel Türk El Sanatları örneklerinden esinlenen biçimlerle; kilim, halı, kırkyama, hat sanatı, damga motifleri gibi ögelere rastlanması bu arayışı gözler önüne serer. Kültürel kimlik arayışı kimliğin adeta belli simgelerle ortaya koyabileceği inancını taşıyan bir tür biçimsel kavrayışa dönüşür.

Geleneksel Türk El sanatına olan ilgi XX Yüzyıl tasarım sanatının temellerini atan sanatçıların çalışmalarında açıkça görülür. Lekeler, eserin fonu ve ideal bütünlük, bu çalışmalardaki en önemli unsurlardır. Bir obje tasarlanırken belli bir amaca hizmet etmesinin yanı sıra estetik ve kullanışlı olması da en önemli kuraldır. Bu arayışlar, düzen, simetri ve süsleme sanatının yeniden incelenmesi gereğini ortaya çıkartmıştır. Böylece resim çalışmalarında kullanılan temel elemanlar ve parçalar eserin fonuna yani aktif kısmına dönüşmektedir.

Çağdaş Türk sanatçıların çalışmalarında da süsleme, kurgunun fonu ve figüratif değerlerin bölünmesi gibi unsurlar en temel özellikler olmuştur.

Konstrüktivizm ve benzeri sanat akımlarının sentez ve deneme yolu ile sonuca ulaşma çabaları, duygusal ve anlamlı eserlerin temelinde olması gereken bir özelliktir. Ayrıca tasarımda sadelik de bir estetik değerdir.

Diğer bir anlayış da, yaratıcılık yolunda doğanın kendi sessiz kurallarının öne çıkmasıdır. Doğanın yeni düzen ve form oluşturmadaki kuralları, geleneksel Türk El Sanatı ve çağdaş sanatın temel ilkeleriyle aynıdır.

Her sanatçıda yeterince dışa vurulmamış bir iç arayış düzeyinde kendini hissettiren bu tür dönüşümler bulunduğu, noktanın önemini vurgulama ihtiyacının bir ifadesidir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconTÜrk sinemasi akbank sanat’ta tartişiliyor

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat icon16. kadiköy türk sanat müZİĞİ beste (Şarki) yarişmasi-2016”

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat icon1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam...

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconSariveliler geleneksel karacaoğlan yayla şenlikleri

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat icon21. yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda...

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconV. uluslararasi öDÜLLÜ geleneksel şİİr yarişmasi 2012 Şartnamesi

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconBasim yer? Yili: ?stanbul 2004
З?naralt? dergisinde hikayeler yay?nlad? Sonra roman yazmaya ba?lad? Sanat eseri iзin her tьrlь basmakal?b? reddeden, hьr ve ba??ms?z...

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconEserinizi Avrupa roman geleneği içinde mi görüyorsunuz yoksa herhangi...

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconTÜrk ahlaki

20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat iconTürk edebiyatı


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com