2. 1 Planlama kavramı


sayfa1/11
ed.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
İÇİNDEKİLER

1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ……………………………………………...……7

1.1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ……………………………………………….8

1.2 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Bir Evrim…………………...8

1.3 Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Uygulanma Şekli Ve Yetki Alanı…...10

1.4 Günümüzde İnsan Kaynakları Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler…………..12

1.5 Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Uygulanma Pratiği ……………………12

1.6 İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Yarını ………………………………………………13

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEN STRATEJİK PLANLAMAYA GEÇİŞ ve STRATEJİK PLANLAMA………………………………………………………….….15

2.1 Planlama  kavramı…………………………………………………………………...…15

2.1.1. Planlama ……………………………………………………………………………..15

2.1.1.1 Planlamanın Tanım………………………………………………………………….16

2.1.1.2 Planlamanın Amacı ………………………………………………………………...16

2.1.1.3 Planlamanın Yanlış Anlaşılması…………………………………………………..17

2.2 Plan Çeşitleri …………………………………………………………………………..18

2.3 Planlama Türlerinin Uygulanabilirlik Faktörleri …………………………………..21

3. STRATEJİK PLANLAMA……………………………………………………………24

3.1 Stratejinin Tanımı……………………………………………………………………..25

3.1.1 Literatürde Genel Strateji……………………………………………………………25

3.1.2 Ekonomi Biliminde Strateji………………………………………………………….26

3.1.3 Yönetim Biliminde Strateji………………………………………………………….27

3.2 Stratejinin Özellikleri …………………………………………………………………28

3.3 Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi………………………………………………30

3.3.1. Strateji ve Politika …………………………………………………………………..30

3.3.2. Strateji ve Taktik …………………………………………………………………...33

3.3.3 Strateji ve Program ……………………………………………………………….…34

3.3.4 Strateji ve Yöntem ……………………………………………………………….….35

3.3.5 Strateji ve Plan…………………………………………………………………..……35

3.4 Stratejik Planlamanın Tanımı ………………………………………………….……36

3.5 Stratejik Planlama İşlemi ……………………………………………………….……40

3.5.1 Kurumun Misyonunun Tanımlanması …………………………………………….40

3.5.2. Stratejik Amaçların Belirlenmesi ………………………………………………….41

3.5.3. Kurumun Kaynaklarının Analiz Edilmesi ………………………………………43

3.5.4 Çevrenin İncelenmesi ……………………………………………………………….45

3.5.5. Tahminlerin Yapılması ……………………………………………………………..47

3.5.6. Fırsat ve Tehlikelerin Değerlendirilmesi…………………………………………..50

3.5.7 Alternatif Stratejilerin Belirlenip Geliştirilmesi …………………………………51

3.5.8 Stratejinin Seçilmesi ………………………………………………………………..53

3.5.9 Stratejinin Uygulanması ……………………………………………………………54

3.6 Stratejik Planlamanın Yararları ……………………………………………………54

3.6.1 Değişen Çevreye Uyum Sağlamak………………………………………………….54

3.6.2 Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek………………………………….55

3.6.3 Sistematik Düşünmek……………………………………………………………….55

3.6.4 Yönetimde Etkin Olmak…………………………………………………………….56

4. STRATEJİK YÖNETİM………………………………………………………………57

4.1 Yönetimin Tarihçesi …………………………………………………………………..57

4.2 Yönetimin Tanımı…………………………………………………………………...…58

4.3 Stratejik Yönetim Uygulaması ………………………………………………………..60

4.4 Stratejik Yönetim Modeli …………………………………………………………….62

4.4.1 Stratejik Yönetim İçin Organizasyon Örneği …………………………………..…63

4.4.2 Verilen Organizasyon Örneğinin Yararları …………………………………….…65

4.4.3 Kurum Plancısının Görevleri ve Sorumlulukları…………………………………..665. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDEKİ AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ……………………………………………………………………………..…68

5.1 Kavramsal Çerçeve………………………………………………………………….…68

5.2 Bugüne Dayalı Projeksiyonlar Yerine Gelecek Üzerinde Yoğunlaşmak……………69

5.3 Finansal Yönelim Yerine Müşteri Yönelimini Hakim Kılmak…………………….72

5.4 Basmakalıp Vizyon ve Misyonlar Yerine Organizasyona Rekabetçi Avantaj Sağlayacak Paylaşılan Misyon ve Vizyonlar Geliştirmek…………………………...…...73

5.5 Geleneksel Stratejik Üstünlükler Yerine Yenilikçilik ve Organizasyonun Stratejik Yönünü Destekleyen Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Odaklanmak……………..…..76

5.6 Taylorist Ayrımcılık Yerine Geniş Katılımlı Bir Stratejik Planlama, Uygulama ve Değerleme Sistemi Kurmak……………………………………………………………..…77

5.7 Statik Bir Süreç Yerine Dinamik ve Sürekli Öğrenme Süreci Oluşturmak…….…81
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2. 1 Planlama kavramı iconDers Planlama/Hazırlık/Değerlendirme


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com