Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7


sayfa1/20
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ 3

GİRİŞ 5

GENEL BİLGİLER 7

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7

MUSİKİ: 7

MUSİKİŞİNAS: 7

BESTE: 8

GÜFTE: 8

GAZEL: 8

GAZEL-HAN: 9

HÂFIZ: 9

II.BÖLÜM 10

CUMHURİYET DÖNEMİ HÂFIZ MUSİKİŞİNASLAR 10

HAFIZ HAYDAR EFENDİ 10

HAFIZ AZİZ EFENDİ 10

HÂFIZ YUSUF EFENDİ (Kadıköylü Attar Hâfız): 11

HÂFIZ SADETTİN EFENDİ: 12

HÂFIZ İSMAİL HAKKI EFENDİ 12

HÂFIZ HÜSEYİN EFENDİ ( Hâfız Deli) 12

HÂFIZ YAKUP BEY 12

HÂFIZ EŞREF EFENDİ ( UDİ MEHMED) 12

HÂFIZ ÂŞİR EFENDİ 13

HÂFIZ AŞKÎ EFENDİ 13

HÂFIZ AHMET NAZİF EFENDİ 13

HÂFIZ EDHEM EFENDİ (ŞEYH) 14

HÂFIZ MEHMED ŞÜKRÎ 15

HAFIZ CEMİL EFENDİ (ÛDÎ – ŞEKERCİ ) 15

HÂFIZ OSMAN EFENDİ (ŞAŞI) 16

HÂFIZ AHMED NİYAZİ ARAZ 16

HÂFIZ AHMED EFENDİ ( DOMATES) 17

HÂFIZ SÜLEYMEN EFENDİ 17

HÂFIZ İSMAİL EFENDİ 17

HÂFIZ ALİ EFENDİ 17

HÂFIZ HASAN EFENDİ ( ÂMÂ ) 18

HÂFIZ KEMÂLİ EFENDİ 18

HÂFIZ AHMED IRSOY ( ZEKÂİDEDEZÂDE) 19

RAKIM ELKUTLU (HOCA) 19

HÂFIZ AHMED AVNİ KONUK 20

HÂFIZ CEMALETTİN EFENDİ (ŞEYH) 21

HÂFIZ FEHMİ EFENDİ 21

HÂFIZ İHSAN BEY (HATTAT) 22

HÂFIZ SAMİ EFENDİ 22

HÂFIZ ALİM EFENDİ (MANİSALI - MÜFTÜ ) 23

HÂFIZ HAYRETTİN BİLGEN 24

HÂFIZ AHMED HAMDİ YAVUZ 24

HÂFIZ MUHYEDDİN TANIK 24

HAFIZ CEMAL EFENDİ 25

HÂFIZ KEMÂL EFENDİ 25

26

HÂFIZ MEHMED EMİN DEDE EFENDİ 26

HÂFIZ AHMED MÜKERREM AKINCI 26

HÂFIZ HÜSNÜ (BULGURLU) 27

HÂFIZ İBRAHİM ERKAL 27

HÂFIZ YAŞAR OKUR 27

HÂFIZ ARAP CEMAL BEY 28

HÂFIZ ÖMER FAZIL AKÖZ 28

HÂFIZ ALİ RIZA SAĞMAN 29

30

HÂFIZ MEMDUH İMRE 30

HÂFIZ KEMAL BATANAY 30

HÂFIZ SADETTİN KAYNAK 31

HÂFIZ HASAN AKKUŞ 32

HÂFIZ BURHAN (SESYILMAZ) 33

HÂFIZ MUSTAFA RONA 34

HÂFIZ MEHMET RÜŞTÜ AŞIKKUTLU 34

HÂFIZ ZEKİ ÇAĞLARMAN 36

HÂFIZ SÜLEYMAN ERGUNER (NEYZEN) 36

HÂFIZ GÖNENLİ MEHMED EFENDİ (VAİZ- REİS’UL-KURRA) 37

HÂFIZ ABDURRAHMAN GÜRSES 38

HÂFIZ HÜSEYİN TOLAN 38

HÂFIZ AHMET ARSLANLAR 39

HÂFIZ MUZAFFER OZAK (ŞEYH) 40

HÂFIZ TAHİR KARAGÖZ 40

HÂFIZ AZİZ ÖZTÜRK 41

HÂFIZ MEHMET ÖZCAN 42

HÂFIZ BEKİR SITKI SEZGİN 43

HÂFIZ AMİR ATEŞ 44

SONUÇ 45

47

BİBLİYOGRAFYA 47


ÖNSÖZ


Musiki insanlığın doğuşuyla beraber başlamıştır. İnsanoğlunun geçirdiği evrelere paralel olarak musiki de kendi gelişimini sürdürmüş ve bu günkü muazzam şeklini almıştır. Tarihte musikiye hizmet etmiş bir çok şahsiyet yetişmiştir. Bunların arsında hiç şüphesiz yüce kelamı ezberlemiş, O’nun nuruyla aydınlanmış hafızlar da yer almıştır. Öyle ki, Türk musikisinin babası sayılan Merağalı Abdulkadir dahi bu şahsiyetlerin başında gelir. Babası O’nun Kur'an-ı Kerim’i çok güzel okusun diye musiki eğitimi almasını istemiştir. O da sanatın zirvesine erişmiştir. Merağalı Abdülkadir’den sonra bu güne kadar binlerce hafız musikişinas yetişmiştir. Bundan sonra da yetişecektir. Biz tezimizde, yakın tarihimizde yetişmiş. Bu işe gönül vermiş “Cumhuriyet dönemi hafız musikişinaslar”’ı inceleme fırsatını bulduk. Cumhuriyetimizin ilanını duyup, kurulmasını gören her hafız musikişinası tezimize dahil ettik.

Bu konuyu mezuniyet tezi olarak seçmemdeki asıl sebep, Kur’an’ı ezberlemiş olmam ve musikiye son derece ilgi duymamdır. Bu nedenle tarihte adı geçen hafız musiki üstatlarını kendim için numune-i imtisal sayıp, manevî bağla aynı aileye mensup olduğumu düşünerek onların hayatlarını ve yaptıkları hizmetleri ortaya koymayı önemli bir görev saydım.

Günümüz toplumunda bu iki kavramın (hafız – müzisyen) yan yana bulunması ve aynı şahısta toplanması hoş karşılanmamaktadır. Bunun sebebi de kanaatimizce toplumun yanlış ve eksik bilgilendirilmesidir.

Araştırmamızın halkımız üzerindeki bu yanlış kanaati ve bilinçlendirmeyi düzelt-mede önemli bir rolü üstleneceğine inanıyor ve bu alanda hizmet veren hafız musiki üstatlarımız hakkında, halkımız arasında yayılan ve hoş olmayan söylentilerin son bulması için bu çalışmamızın bir vesile olacağını ümid ediyorum.

Türk Din Musikisi formları içerisinde cami musikisinin önemi büyüktür. Camiden, tekkeden yetişen musikişinasların ekseriyetini Kur'an hafızları oluşturmaktadır. Dolayısıyla cami musikisi formları içinde geçen başta Kur’an ve ezan olmak üzere bu formların güzel icra edilebilmesi için mutlaka musiki bilgisi, ses ve kulak terbiyesi gerekmektedir.

Musikinin her alanda kullanılması, musikinin evrenselliğini gösterir. Dolayısıyla dini olsun din dışı olsun, insanların duygu ve düşüncelerine hitap ettiğinden dolayı insanların her kesimi için ortak bir paydadır. Bu ortak paydanın iyi ve etkili kullanılması insanların birlik ve beraberliğinin korunmasında büyük ve önemli bir faktör olacaktır. İşte bu faktörü en iyi şekilde kullananların başında hafız musikişinaslar gelmektedir. Hâfızların, bir yanda imam, müezzin müftü veya şeyh olmaları; bir yandan da gâzel, şarkı okumaları, yahut bestekar olmaları da, dini vecibelerini yerine getirmelerine bir engel teşkil etmemiştir. Onlar bunu çok iyi bir şekilde kullanmışlardır.

Biz de musiki unsurunun doğru ve yerinde kullanılmasının ve topluma olumlu yönleriyle aktarılmasının aktarılmasının savunucusuyuz. Çünkü bu şahsiyetlerin okuduğu ezanlar, Kur’an’lar toplumumuzu çok etkilemiştir. Onların ezan okuduğu minarelerin altında o güzel sesin ruha işlediği büyük kalabalıkların toplanması, gönüllerin huşu ile camilere dolarak akın etmesi de bunun en güzel göstergesidir. Sevgili Peygamberimizin Hz. Bilâl’e “ Ya Bilâl bizi rahatlat” demesi de o güzel sesin insan ruhuna nasıl tesir ettiğinin en güzel örneğidir. Zamanımızda böyle güzelliklerin çok nâdir olması da olayın üzücü yönünü teşkil etmektedir.

Kısaca memleketimizin çeşitli bölgelerinde yetişmekte olan hafızlarımıza, Kur’an ezberinden sonra musiki bilgisi verilmesi ses ve kulak eğitiminden geçirildikten sonra geleceğin din görevlisi olarak ilgili eğitim kurumlarına verilmesi, onlara tarihte isimleri altın harflerle yazılan hafız musiki üstatlarının tanıtılması gerekir ki, onlar ses unsurunu çok iyi kullanmak suretiyle gönülleri fethetmişler ve camileri cemaatle doldurmuşlardır. Böylece örnek simaların tanıtılması için yaptığımız bu çalışma da hedefine ulaşırsa bizim için büyük haz ve mutluluk sebebi olacaktır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconTiyatro ile ilgili ne tür çalışma içine girilirse girilsin, karşımıza...

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconKelime anlamıyla halk arasında söylenen destansılık anlamıyla epik kelimesi kullanılamaktadır

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconBu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconModern çAĞDAŞ TÜrk edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 icon3- “Karşı duvardaki tahtalara ok talimlerinin çeşitli nişangahları...

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconİLGİLİ mevzuat

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 icon5-Sınav sistemiyle ilgili değişikliğin incelenmesi

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconTÜrk musiKİSİ federasyonu

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconİşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7 iconSoru 1: 11 Eylül'le ilgili ana tezinizi okuyucularımız için özetleyebilir


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com