Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985


sayfa1/3
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
  1   2   3
PROF. DR. YUSUF ERADAM ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Yusuf Eradam www.yusuferadam.com

2.      Doğum Tarihi: 29. 03. 1954

3.      Unvanı: Profesör Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1977

Y. Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1979

Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1986

Y.Lisans 2 TESOL

(Teaching English to the

Students of Other Languages/ Moray House College of Education

Teacher Training) Heriot-Watt University, Edinburgh, 1989

İskoçya
5.      Akademik Unvanlar

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85

Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985

Dr. Ar. Gör. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1986-89

Yar. Doç. Dr. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1989-91

Doç. Dr. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1991-2000

Prof. Dr. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 2000-Devam

Konuk Yabancı Prof. University of Nevada, Las Vegas, USA. 1994

Konuk Yabancı Prof. Saginaw Valley State University, Michigan, USA 1999


Prof. Dr. Haliç Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Ed. 2002-2004

Prof. Dr. Haliç Ü., Mütercim-Tercümanlık Bölüm Bşk. 2005-2006

Doçent unvanını aldığı tarih: 1991

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

1. Erkan Avcı, Charles Brockden Brown ve Gotik

2. Devrim Kılıçer, Fahrenheit 2000: Edward Albee’nin Eserlerinde Yabancılaşma Teması

3. Tuba Geyikler, Louise Erdrich’in Romanlarında Söylensel ve Dinsel Ögeler.
4. Çiğdem Pakel, The Aesthetics of the Religion-Based-Violence Ideology in Popular

American Films.

6.2  Doktora Tezleri

1. Sırma Soran Gumpert, Staging the Soul: Expressionism and Eugene O’Neill

2. Tuba Geyikler Terci, Çağdaş Amerikan Romanında Postmodern Tanrıçalar

3. Devrim Kılıçer Yarangümeli, Symbolic and Ontological Meanings of Skyscraping New York City in American Culture

7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergiler

1. “The Foal on the Pitchfork,” Meta: Journals de Traductions/ Translators’ Journal. Vol 47, No. 1, Mart 2002: ss.145-152.
2. “Ricky Martin in Mardin: Who am I This Time? Popular Culture Re-Shaping and Framing Our Identities,”Popular Culture, USA (yayın programında)
7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

(Bildiri kitaplarına teslim edilmemiş sunumların listesi aşağıda verilmiştir)

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. THIS SAME SKY: A Collection of Poems from Around the World. (ed) Naomi Shihab Nye. New York: Four Winds Press. 1988. (Bu Dünya Şiiri Seçkisine Türkiye’den şiirler bölümünden Yusuf Eradam sorumlu, kendisinin yazdığı "A Brief Note to the Bag Lady, Ma Sister" başlıklı şiir de aynı seçkide yer almıştır: ss: 133-134.)

2. THE SPACE BETWEEN OUR FOOTSTEPS: Poems and Paintings from the Middle East. New York: Simon and Schuster. 1992. (Bu seçkiye Türkiye’den şiirler bölümünü ve Reha Yalnızcık’ın tablosunun da seçkide yer almasını Yusuf Eradam sağlamıştır. Eradam’ın "Stone for a Sling/Sapana Taş" başlıklı şiiri de aynı seçkide yer almıştır.)

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.“The Hidden Smart Bomb: Terrorism Discourse and War Semantics (Towards a

Global-American Grounding) JAST. Journal of American Studies of Turkey

Rhetoric and/as Terrorism: Notes on September 11 konulu özel sayısı.14 (Güz,

2001): ss. 7-14.
2. “Aşkın Sözü Kördür: Batının Aşk Pazarı ve Paradigmaları,” Doğu Batı. Yıl 7.

Sayı 27. Mayıs, Haziran, Temmuz 2004: ss. 63-80.
3. “Two Swan Songs: Two Statements of Finality and of the Joy of Life in the Poetic

Worlds of Sylvia Plath and Nilgün Marmara.” Ege Batı Dilleri ve Edebiyatları

Dergisi.
4. “Sonsöz İntihar: Nilgün Marmara ve Sylvia Plath’ın Şiirleri,” Ankara

Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Yıl

1994, Sayı 1. ss. 40-59.
5. “Reasons for and Benefits of Integrating Literature and CLT (Communicative

Language Teaching),” Ege, İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, İzmir: Ege

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1994.
6. “Arthur Miller Wrestles with the American Dream.” Dil ve Tarih-Coğrafya

Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, Sayı 1, 1992.
7. “Bir Kadın Uyanıyor, Uyarıyor,” Hacettepe Üniversitesi, Department of American

Culture and Literature, 1982. 10th Anniversary, Special Issue. Ed. David Landrey.

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1992. ss. 139-150. (Amerikalı yazar Kate

Chopin’in The Awakening romanı üzerine bir inceleme)
8. “The Theatre of the Absurd and Jean Genet,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Tiyatro Araştırmaları Dergisi.
9. “Nasıl Çevirsem de Kuramsızlığı Kurumlaştırsam?” Çağdaş Çeviri Kuramları ve

Uygulamaları Semineri Bildiriler Kitabı ( 12-13 Nisan 1990). Hacettepe

Üniversitesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Beytepe, Ankara 1991. ss. 63-74.
10. “Importance of the Irish Dramatic Movement,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, 1992. s. 5-7.
11. “T.S. Eliot’s Interpretation of Modern Life,” Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat

Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 1992.
12. “Santa Godot’ya Mektup,” 3P Dergisi, Cilt 5, Ek Sayı 2, Haziran 1997, Sayfa 17-

(Beckett’in Godot’yu Beklerken oyunundan yola çıkarak yazılmış bir makale)
13. “Bir Kadın Uyanıyor, Uyarıyor,” Hacettepe Üniversitesi, Department of

American Culture and Literature, 1982. 10th Anniversary, Special Issue. Ed. David

Landrey. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1992. ss. 139-150. (Amerikalı

yazar Kate Chopin’in The Awakening adlı romanı üzerine bir inceleme)
14. “Plays for the Progress and the Individual Liberty of the Human Race,” Middle

East Technical University, Journal of Human Sciences, X/1, (1991) (1-9): ss.1-9.

15. “The Epic Strain in the Caucasian Chalk Circle,” Ankara Üniversitesi, Tiyatro

Araştırmaları Dergisi. Sayı 10.
16. “Reasons for and Benefits of Integrating Literature and CLT (Communicative

Language Teaching),” Ege, İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, İzmir: Ege

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1994. ss.137-145.
17. “Literature and EFL: Criteria for Text Selection, Middle East Technical

University, Journal of Human Sciences, X/2, (1991), ss.47-55.
Katıldığı Yurtdışı ve Yurtiçi Paneller, Seminerler, Konferans ve Sempozyumlarda ya da Özel Davet Üzerine Yaptığı Bilimsel Konuşmalar (Kongre kitaplarında ya da herhangi başka bir yayında yayımlanmak üzere teslim edilmemiş ya da hakemsiz yayınlarda yayımlanmış çalışmalar)


 1. “The Love and Aggression Relationship Between the Outsider and the Intruder in David Mercer’s Schizogenic Families,” The Outsider: International Conference on the Outsider in Literature, Philosophy and the Visual Arts. West Georgia College, Colony Square Hotel, Atlanta, Georgia, USA. 28-30 Ekim 1988.
 1. “Turkish Short-Story,” İngiliz Kültür Heyeti, 25. Cambridge Dünya Yazarlar ve Çevirmenler Semineri. Downing College, Cambridge, İngiltere, Temmuz 1999. (Salman Rushdie, Doris Lessing, Harold Pinter vb. yazarların da katıldığı bu seminerde Türkiye’yi Yusuf Eradam temsil etti)
 1. “Bartleby Visiting Emily: The Inevitable Encounter of Two Artists in Defiance,” Emily Dickinson International Seminar (EDIS). Amherst, Massachusetts, Ağustos 1999. (Türkçesi yayımlandı: Bkz. Zıvanasız Denemeler, İstanbul: Alkım, 2004; Şiir Atı 2005)
 1. “Turkish Short Story Readings,” Drum Kültür Merkezi, Birmingham, İngiltere, 2002.
 1. “The Impact of Popular Music on Eastern & Southeastern Turkey: Ricky Martin in

Mardin or Who Am I This Time?” 7:30 pm, Rm 1636, Soc Wk Bldg, 764-0350.

CMENAS: Ann Arbor University, Middle-Eastern Studies Bölümü’nün 1999

Akademik Etkinliklerinin açılış konuşması; Türkiye’den slayt gösterisi eşliğinde

yapıldı. The University Record, Eylül 27, 1999. Bkz. urecord@umich.edu.


 1. “Rhetoric and/as Terrorism:Before and After September 11” Poetics and Linguistics Association ve Boğaziçi Universitesi tarafından düzenlenen PALA konferansı. Diğer Panel Konuşmacıları: Oral Çalışlar, Yard. Doç. Dr. Matthew Gumpert, Bennet Lowenthal (Amerikan Büyükelçiliği Temsilcisi), Mahmut Mutman (Boğaziçi U.), Ferhat Boratav (CNN Türk Haber Md.), ve Rana Güven (NTV Haber Bölümü Şefi).
 1. “The Repository of Notices for Continuity to Stand Mortality,” Bilkent Üniversitesi Semineri: Perspectives on the past, the present and change, 5-6 Mart, 2004.
 1. “Cult Cities, Their Icons and Bodyguards” Ege Üniversitesi, 9. Yıllık Uluslararası

Kültür Sempozyumu: City in (Culture) in City, Mayıs 5-7, 2004.


 1. “The West Ain’t There: Popularizing the Frontier Myth,” Amerikan Etüdleri Derneği Konferansı, Adapazarı 21-23 Ekim.
 1. “Saftirik Seyyah Çevirir Gezer! / Gullible Travels Translating!” İstanbul Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü; Çeviri Etiği Toplantısı, 8 Aralık 2006.
 1. “Bir Şiir Çevirisi Uygulaması: Sylvia Plath ve ‘Daddy’ “: Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Konferansı: Çeviribilim Kuramları ve Uygulamaları, 1997.
 1. “Although She Was a Woman: Sylvia Plath and Her Language and Imagery from a Womanist Point of View,” Amerikan Etüdleri Derneği ve USIS Konferansı, İzmir, Nisan 1992.
 1. “Sylvia Plath: Nosce Te!” Amerikan Etüdleri Dernek Konuşması, Türk-Amerikan Derneği, 29 Nisan 1991.
 1. “Toni Morrison: Nobel Prize Winner 1993,” Amerikan Etüdleri Derneği Konferans Dizisi, 1993-94.
 1. “Cultural Diversity and Diversity Management,” 21. Amerikan Etüdleri Semineri, İzmir, 13 Aralık 1993.
 1. “Sylvia Plath ve Şiir Yazmanın Tehlikeleri,” Türk-İngiliz Kültür Derneği, 18 Ekim 1996. Yayımlandı. Bkz. Aşk Bir Şiddet Eylemidir.)
 1. “İntihar Olgusu ve Sylvia Plath,” Promete, 1998: ss.12-17.
 1. “Şiir Nedir, Ne Değildir?” Dünya Gençlerinin Bergama Buluşması, Ağustos 1998.
 1. “15 Günlük Öykü Atölyesi: Öykü Nedir, Nasıl Yazılır?” Dünya Gençlerinin Bergama Buluşması, Ağustos 1998.
 1. “Ricky Martin in Mardin: Who am I This Time? Popular Culture Re-Shaping and Framing Our Identities,” Dünya Gençlerinin Bergama Buluşması, Ağustos 1998.
 1. “Ricky Martin in Mardin: Who am I This Time? Popular Culture Re-Shaping and Framing Our Identities,” Ege Üniversitesi, USIA, Popular Culture Conference, İzmir, 1998.
 1. “Ricky Martin in Mardin: Who Am I This Time? Popular Culture Shaping Individual Identity and Collective Memory.” Ege Üniversitesi, 3. Kültürel Araştırmalar Semineri: Popular Culture(s) 13-15 Mayıs 1998, İzmir.
 1. Poetry Translation Event” Semineri Düzenleyen: İngiliz Kültür Heyeti. (Katılımcılar Türkiye ve İngiltere’den yazar, şair ve çevirmen-akademisyenlerdi. Can Yücel ile şiir çevirdik) İstanbul, 20-22 Mayıs 1993.
 1. “Ricky Martin in Mardin: Who Am I This Time? Popular Culture Shaping Individual Identity and Collective Memory.” Türk-İngiliz Kültür Derneği Konuşması, 16 Aralık 1998.
 1. “Tarif: Lezzetli Bir Şiir Çevirisi Nasıl Yapılır,” Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, “Çevirilim ve Uygulamaları” Semineri, 8 Mayıs 1998, Beytepe, Ankara.
 1. "Political Poetry in the Last Twenty Years: Poetry Re-Considered," 20. Amerikan Etüdleri Semineri: 1975-1995: Looking Backward", 2-3 Kasım, 1995, Antalya.
 1. “George Eliot and Her Work,” The Seventh METU English Novelists Seminar, Ankara, 11-12 Mart 1999.
 1. “Aşk Bir Şiddet Eylemidir,” ODTÜ, Bahar Şenlikleri, 1995.
 1. “Yaşamımız ve Kültürsüzleşme,” ODTÜ Bahar Şenlikleri, Karanfil Standı Etkinlikleri, 2 Mayıs 1996.
 1. “Popüler Kültür ve Masallar,” Özgür Üniversite, 2001.
 1. “Çeviri Paneli,” Edebiyatçılar Derneği Etkinliği, 1997 (Gürsel Aytaç, Abidin Emre, Yıldız Canpolat ile birlikte)
 1. “Dilde Varoluş: Sylvia Plath ve Nilgün Marmara,” Kaos Kültür Merkezi, Ankara. 12 Nisan 2001.
 1. “İngilizce Çeviri Semineri” Bilar, 1 Mart-29 Mayıs 1998. (Seminer karşılıksız verilmiştir.)
 1. “Popüler Kültür,” Kaos Kültür Merkezi Akademi Semineri, Ankara, 17 Mart 2004.
 1. “Bir Öykü Nasıl Yazılır?” Malatya Belediyesi, Halk Konferansları. 13 Haziran 2002.
 1. “Kesin Belkiler-Vanilyalı İdeoloji” Atılım Grubu Okulları Kültür-Sanat Haftası Programı çerçevesinde, 30 Mayıs 2003 tarihinde Atılım Kolejinde yapılan konuşma. Bkz. http://www.atilim.edu.tr/About/haberbulten/01-15_06_2003-13.htm
 1. Easy Rider Film Gösterisi sonrasında Söyleşi,” Kaos Kültür Merkezi, Ankara, 5

Ekim 2003.


 1. “Amerikan Popüler İmgeleri ve Küresel Bellek,” Kaos Kültür Merkezi, 16 Şubat 2002.
 1. “Türk Şiirinde İmgesel Boyut,” 2. Ankara Şiir Buluşması. 20-23 Mart 2003. Ankara Ü., Hukuk Fakültesi., Panel, Salih Bolat ve Erdoğan Kul ile birlikte.
 1. “Multiculturalism in Modern America,” 19. Yıllık Amerikan Etüdleri Semineri, 21 Ekim 1994, Çeşme (Dr. Shelley Fisher Fishkin, Dr. Ayşe Kırtunç ve Kültür Ataşesi Dr. William Jones ile birlikte panel)
 1. “Top of the Pops ve Yabancılaşma,” Mehmet Emin Resulzade, Anadolu Lisesi, 20 Aralık 1996.
 1. TÜYAP 2004 Paneli. Dünya Yayınevi. Şiir ve Şiddet. Kasım 2004.
 1. TÜYAP 2004 Paneli. Aykırı Yayınevi. Doğu-Batı Kıskacında Türkiye. Kasım 2004.
 1. NTV. Günlük Hayat. “2004 Amerikan Başkanlık Seçimleri ve Vanilyalı İdeoloji.” Kasım 2004.
 1. Küresel Belleği Oluşturan Paradigmalar,” Özgür Üniversite, 14 Ocak 2005.
 1. Power of Language: Culture, Myth and the Subjectivity of Language”. Özel Eyüboğlu Lisesi, 30 Ekim 2006.
 1. Saftirik Seyyah Çevirir Gezer/Gullible Travels Translating” İstanbul Üniversitesi Çeviri ve Etik Konferansı, Aralık 2006.
 1. Oscar Amca ve Küresel Bellek” Mavikum Kitabevi, İstanbul, 6 Mart 2007.

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. “Son Söz İntihar: Nilgün Marmara ve Sylvia Plath’ın Şiirleri” Sanatta Kadın

Semineri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, 8

Nisan 1994. (Yayımlandı. Bkz Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Yıl 1994, Sayı 11.

Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997. ss.41-59)
2. “Nazım Hikmet Şiirinin Evrensel Boyutları,” Doğumunun Yüzüncü Yılında Türkçenin Yurttaşı Nâzım Hikmet. Ankara Üniversitesi, Tömer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 24-25 Ekim 2002. Ankara:Tömer Yayınları, 2003. ss. 110-114.
3. “Nasıl Çevirsem de Kuramsızlığı Kurumsallaştırsam?” Çağdaş Çeviri Kuramları ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Beytepe, Ankara. 12 Nisan 1990. Çağdaş Çeviri Kuramları ve Uygulamaları Semineri Bildiriler Kitabı ( 12-13 Nisan 1990). Hacettepe Üniversitesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Beytepe, Ankara 1991. ss. 63-74.
4. “Arthur Miller Wrestles with the American Dream,” Amerikan Etüdleri Konferansı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ve USIS, Bornova, İzmir, 23 Mayıs 1988. (Yayımlandı. Bkz. ...)
5. “Vanilyalı İdeoloji:Amerikan Popüler İmgeleri ve Küresel Bellek,” Küreselleşme ve Psikiyatri: İsmet İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Kongresi, Malatya, 11-14 Haziran. (Yayımlandı. Bkz. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Küreselleşme ve Psikiyatri, Kongre Kitabı. İsmet İnönü Üniversitesi Yayınları, 2002. ss. 283-298.)
6. “Two Swan Songs: Two Statements of Finality and of the Joy of Life in the

Poetic Worlds of Sylvia Plath and Nilgün Marmara,” The Worlds Women Make: the

15th Annual American Studies Conference. Nevşehir, 24 kasım 1990. (Yayımlandı.

Bkz: Ege Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi..)
7. “Sylvia Plath: Nosce Te!” Amerikan Etüdleri Dernek Konuşması, Türk-

Amerikan Derneği, 29 Nisan 1991.
7.6  Diğer yayınlar

Bilimsel kitapları:

Vanilyalı İdeoloji: Küresel Bellek Üzerine Denemeler. İstanbul: Aykırı Yayınları, 2004 (Bilimsel İnceleme)
Ben’den Önce Tufan: Sylvia Plath ve Şiiri. Ankara: İmge Kitabevi, 1997. (Bilimsel

İnceleme; Doçentlik çalışması)
Aşk Bir Şiddet Eylemidir: Latifeli Yazılar. İstanbul: E Yayınları, 1999. (Bilimsel Alanı ile

ilgili Denemeleri ve Anı, Mektup türündeki çalışmaları)
Yazınsal/Sanat kitapları:

Musalla Taşı Sakinleri: Cihangirliler. İstanbul:Kırmızı Korsan Yayıncılık, 2007. (Fotoğraf & Haikular)

Susma Cesareti. Ankara: Nar Yayınevi, 2006. (Sinema Denemeleri)
Cihangir Vampiri. İstanbul: Aykırı Yayınları, 2005. (öykü)
Zıvanasız Denemeler. İstanbul: Alkım Yayınevi, 2004. (Deneme)
Ahkâm Vakti Tohumları. İstanbul: Okuyan-Us Yayınları, 2001. (Şiir)
Yamyamın Yemek Kitabı. İstanbul: Okuyan-Us Yayınları, 2001. (Mizah)
Kirli Kırlent : Latifeli Öyküler. İstanbul: E Yayınları, 1999. (Kısa Öykü)
Gül Kanadı Dudağım. İstanbul: E Yayınları, 1994. (Şiir)

Türkçeye Çevirdiği Kitaplar:

Sylvia Plath, Ariel. Ankara:İmge Kitabevi, 1997. (Çağdaş Amerikan Şiiri)

Paul Auster, Cam Kent. (City of Glass, The New York Üçlemesi’nin birinci kitabı)

İstanbul: Metis Yayınları, 1991. (Roman, Çağdaş Amerikan Edebiyatı)

Paul Auster, Kilitli Oda. (The Locked Room, The New York Üçlemesi’nin üçüncü kitabı)

İstanbul: Metis Yayınları, 1991. (Roman, Çağdaş Amerikan Edebiyatı)

Herman Melville, Katip Bartleby. (Bartleby, the Scrivener) Ankara: Dost Yayınları, 2000.

(19. Yüzyıl Amerikan kısa romanı/öyküsü)

Glen O. Gabbard, and Krin Gabbard, Psikiyatri ve Sinema. (Psychiatry and the Cinema).

(Hasan Satılmışoğlu ile birlikte) İstanbul: Okuyan-Us Yayınları, 2003 (Amerikan

Sineması ve Psikiyatri alanında bilimsel inceleme)

Okot p’Bitek, Lawino’nun Türküsü. (Lawino’s Song) (Güler Siper ile birlikte)

Ankara: İmge Kitabevi, 1996. (Çağdaş Afrika şiiri)

Anthony Storr, Birbaşınalık (Solitude) (Psikolojik Bilimsel İnceleme; yayın programında)
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 icon24/1977, 62/1977, 11/1980, 35/1983, 36/1987; 70/1993; 38/2003; 10/2004,...

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconTürk Siyasal Kültürü: Halksız

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconHazirlayan : garip demirel (Din Psikolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi)

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconDOĞrudan yabanci yatirim kararlarinin belirleyiCİleri: Fİrma düzeyinde tüRKİye uygulamasi

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconEdebiyatı c Anonim Halk Edebiyatı Aşık Edebiyatı

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 icon12. ankara öYKÜ GÜnleri

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconRaporu (Ankara, 25 Aralık 2008)

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconNurullah aydin 24 Nisan 2013-ankara

Okutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara Ü. 1985 iconAnkara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi onunden


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com