13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı1. Bitmeyen Gece adlı yapıtta kimin hayatı anlatılmaktadır?
A) Sait Faik Abasıyanık B) Mitat Enç C) Cahit Zarifoğlu D) Tarık Buğra
2. Bitmeyen Gece adlı yapıtta Yazar Avusturya’ya gittiğinde kimin pansiyonunda kalmıştır?
A) Mrs.Matter B) Frau Strauss C) Mr. Ponky D) Bayan Martha
3. Bitmeyen Gece adlı yapıtta Yazar Almanya’ya niçin gitmiştir?
A) Okumak için B) Seyahat için C) Ameliyat için D) Araştırma için
4. Bitmeyen Gece adlı yapıtta Yazara İngilizceyi kim öğretmiştir?
A) Babası B) Sevgi Hanım C) Mr. Isely D) İngilizce kursu
5. Bitmeyen Gece adlı yapıtta Yazar lisans1 diplomasını nerden almıştır?
A) Finlandiya B) ABD C) Türkiye D) Afganistan
6. Bitmeyen Gece kitabında Yazar Yeni Dünya diye hangi ülkeden bahsetmiştir?
A) Almanya B) ABD C) Türkiye D) İngiltere
7. Bitmeyen Gece kitabında Yazar Türkiye’de hangi okulda görev yapmıştır?
A) Amerikan Koleji B) Gazi Eğitim Fakültesi C) Gaziantep Lisesi D) İstanbul Körler Okulu
8. Bitmeyen Gece kitabında yazarın eşinin adı nedir?
A)Ülkü B) Zeynep C) Sebahat D) Nedime
9. Bitmeyen Gece adlı yapıtta Yazarın mesleği nedir?
A) İşçidir B) Özrü Sebebiyle Devlet Burs Vermiştir C) Öğretmen D) Doktor
10. Bitmeyen Gece adlı yapıtta yazar emekli olduktan sonra nereye yerleşmiştir?
A) Heidelberg B) Yalova C) Erzurum D) İstanbul
11. Bitmeyen Gece adlı yapıtın konusu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A)Ayrılık acısı çeken bir insanın hayatı C)Kalp ameliyatı geçirmiş bir insanın hayatı

B)Eşini kaybeden bir insanın hayatı D)Kör bir insanın hayatı
12. Bitmeyen Gece adlı yapıtın ana karakteri kimdir?

A) Âşık bir genç

B) Hastasını kaybetmiş bir doktor

C) Trafik kazası geçirmiş bir yaralı

D) Gözlerini kaybeden bir insan

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir?
A) Marazi ruh bilim B) Jeoloji C) Divan edebiyatı D) Filoloji
14. Yazar yurt dışında nerede tedavi görmüştür?
A)Amerika B)Viyana C)İngiltere D)Rusya
15. Yazar Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde hangi bölümü kurmuştur?
A) Dil Bölümü B) Cebir Bölümü C) Özel Eğitim Bölümü D) İlahiyat Bölümü
16. Bitmeyen Gece’nin yazarı nerede doğup büyümüştür?
A) İstanbul B) Gaziantep C) Yalova D ) Ankara
17. Bitmeyen Gece adlı yapıtını yazar kime ithaf etmiştir?
A)Eşine B)Öğretmenine

C)Babasına D)Üniversiteye hazırlanan öğrencilerine
18. Yazar Amerika’ya yaptığı seyahatte eğitim kurumlarının çoğunun kimler tarafından kurulduğunu görmüştür?

A) Devlet tarafından B) Hayırseverler tarafından

C) İş adamları tarafından D) Yazarlar tarafından

19. Bitmeyen Gece adlı yapıtta yazarın ilkokul süresince takma adı ne olmuştur?

A) Hurşik B) Şaşkoloz C) Dörtgöz D) Bastıbacak

20. Yazar, görme yetisini kaybedip Antep’e döndükten sonra babası ile hangi işi yapmıştır?

A) Çiftçilik B) Hayvancılık C) Ambarcılık D) Baklavacılık
21. Amerika’daki geri zekalılara özgü bir sınıfı ziyaret ederken yazarın eşinin dikkatini çeken nedir?

A) Öğrencilere kaba davranılması

B) Sınıfın pis olması

C) Öğrencilerin bakımsız olması

D) Makyaj malzemeleri
22. Yazar, doktor amcasının verdiği bir yemekte “Kör olmak mı, yoksa dilsiz olmak mı daha kötüdür?” diye soran adama ne demiştir?

A) Kör olmak

B) Dilsiz olmak

C) Her ikisi de

D) Patavatsız olmak
23. Çalışmaları sonucu engelli insanlarla ilgili ülkemizde yapılan atılımlar arasında yazarı en çok duygulandıran nedir?

A) Körler için yeni bir yurdun yapılması B) “Engelleri Aşalım” vakfının kurulması

C) İstanbul’daki Sokak çocuklarına yurt yapılması D) Engelliler için spor imkanı sunulması
24. Yazar Amerika’daki eğitim hayatına başlamadan önce Türkiye’de hangi ildeki sağırlar okulunda çalışmıştır?
A) Antep B) İstanbul C) İzmir D) Sinop
25. Yazar görme yetisini kaybettiğinde hangi bölümde okumaktaydı?
A) Hukuk B) Edebiyat C) Tarih D) Psikoloji
26. Kitabın sonunda “En Son Söz” başlıklı bölümü kim yazmıştır?
A) Karısı B) Kızı C) Oğlu D) Babası

27. Bitmeyen Gece adlı yapıtta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama B)Öyküleme C)Tartışma D)Ruh betimlemesi
28. Bitmeyen Gece adlı yapıtın türü nedir?
A) Roman B) Otobiyografi C) Anı D) Hatıra
29. Yazarda görülen “delirme korkusu, hayal, iştahsızlık ve karabasanların” nedeni nedir?
A) Kör olmasına alışamaması.

B) Hukuk Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Mitat’a derslerin çok ağır gelmesi.

C) “Atropin” adlı bir ilacı uzun süre kullanmasından dolayı zehirlenmesi.

D) Mutsuz bir ailede yaşıyor olması.
30. Gazi Eğitim Fakültesi’nde, öğretim görevlisi olmayı üstlenen yazar, neye dikkat ediyor?
A) Kendinden üst mertebede olanların gözüne girmeye dikkat ediyor.

B) Görme gücünden yoksun oluşunu, öğrencilerin sömüremeyeceklerini ispatlamaya dikkat ediyor.

C) Ailesine maddi konuda destek olmaya dikkat ediyor.

D) Araştırma yaparak diğer öğretim görevlilerinden eksik kalmamaya dikkat ediyor.
31. Bitmeyen Gece’de anlatılanlardan alınması gereken ders nedir?
A) Başarıyı yakalayamayacağımızı bile bile tehlikelere atılmak, delilikten başka bir şey değildir.

B) Ne olursa olsun kendimize güvenmeli ve inanmalı, önümüze çıkan zorluklardan yılmamalıyız.

C) Türk doktorlarını küçümsememeliyiz; tedavi için dışarıda boşa zaman ve para harcamamalıyız.

D) Sevgiyi hep en yakınlarımızda aramalıyız, başka yerde aramamalıyız.
32. Bitmeyen Gece’de Yazar, lise yıllarında hangi ülkenin yazarlarını –Hugo, Zola, Balzac ve Dumas- beğenerek okuyor?
A) Almanya B)İngiltere C)Fransa D)Amerika
33. Bitmeyen Gece’de yazar, seyahatlerinden birinde Amerika’ya gidiyor. Orada hayran olduğu şey nedir?

a)İnsanların birbirine saygılı olması. b)Özgür bir ortamın olması.

c)Trafik kurallarına herkesin dikkat etmesi. d)Herkesin oldukça fazla kitap okuması.

34. Bitmeyen Gece’de yazara körler alfabesini kim tanıtmıştır?
A) Isely B) Strauss C) Hoşep D)Mrs. Matter
35. Bitmeyen Gece’de yazar, nerede körler için okul açmak istemektedir?
A) Ankara B) İstanbul C) İzmir D) Mersin
36. Bitmeyen Gece’de yazar, Amerika Birleşik Devletleri’nde hangi şehirde kalmamıştır?
A) Metropolis B) New York C) Boston D)Washington
37. Bitmeyen Gece’de yazar, Doktor Hoşep’ten hangi yabancı dilin eğitimini almıştır?
A) Almanca B) İngilizce C) Fransızca D) İtalyanca
38. Yazar, kitaba niçin “Bitmeyen Gece” ismini vermiştir?
A) Karabasanlar gördüğü için B) Kör olduğu için

C) Çok sıkıntı çektiği için D) Geceleri çok sevdiği için
39. Bitmeyen Gece’de yazar , Viyana’da parasızlık yüzünden eve dönmeye karar verdiğinde hangi gelişme onu vazgeçirmiştir?

A) Ailesinin para göndererek okumasına yardımcı olması

B) Yazarın burs almaya hak kazanması

C) Pansiyon sahibi kadının gerekli yardımı yapacağını söylemesi

D) Yazarın orada geçimini sağlayacak bir iş bulması
40. Yazar evine döndüğünde en fazla hangi durumun kendini etkileyip tembelleştireceğini düşünüyor?

A) Evlenemeyecek olması

B) Çalışamayacak olması

C) Koşamayacak olması

D) Her hareketine ve davranışına evin büyüklerinin karışarak ona yardım etmek istemesi
41. Yazarın yabancı bir ülkede o kadar sıkıntıya katlanarak okumak istemesinin sebebi nedir?

A) Ülkesinde yeni bir iş sahası kurup zengin olmak

B) Ülkesine gelişmiş bir körler okulu açmak

C) Ülkesinden uzaklaşıp yeni yaşamları incelemek

D) Bir gezgin gibi dünyayı dolaşmak istemesi.
42. Bitmeyen Gece’nin kahramanı hakkında aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Aşırı yardımsever, parasının tümünü gördüğü ilk fakire veren.

B) Vatanını düşmana karşı savunmak için canını esirgemeyen

C) Bir çiçeği bile incitmeyecek kadar nazik

D) Hangi şartlar altında olursa olsun hayat karşısında yenilmeyen, ezilmeyen.
43. Bitmeyen Gece’de yazar, Türkiye’ye gelip bakanla okul için görüştükten sonra bakan hakkında nasıl bir izlenim edinmiştir?

A) İşini bilir- içten pazarlıklı B) Babacan- konuksever

C) Kaba- nezaketsiz D) Umursamaz- küçük gören

44. Bitmeyen Gece’de yazarın İzmir’de göreve başladığı okulda yazarın karşılaştığı en büyük sorun neydi?

A) Okul müdürünün davranışları B) Rahatsızlığının verdiği yetersizlik

C) Maaş azlığı D) Şehre yabancı oluşu
45. Bitmeyen Gece’de yazar, ilk olarak tedavi amaçlı hangi ülkeye gitmiştir?

A) Kosova B) Avusturya C) Venedik D) Amerika Birleşik Devletleri

46. Bitmeyen Gece’nin yazarı hangi üniversitede okumaktadır?
A) İstanbul Üniversitesi B) Marmara Üniversitesi

C) Ankara Üniversitesi D) Gazi Üniversitesi

47. Bitmeyen Gece’nin yazar Viyana’ya kiminle gitmiştir?
A) Ağabeyi Cemil ile B) Arkadaşı Celal ile

C) Babası ve annesiyle D) Ermeni doktor ile
48. Bitmeyen Gece’nin yazarı Viyana’da hangi dili öğrenmiştir?

A) İngilizce B) Almanca C) İtalyanca D) Fransızca
49. Bitmeyen Gece’nin yazarı Viyana’da kimin yanında kalmıştır?

A) Mrs. Matter B) Miss Held C) Bayan Isely D) Bayan Strausa
50. Yazar eğitim alanında kariyer yapmak için burs alarak hangi ülkeye gitmiştir?

A) İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya
51. Aşağıdakilerden hangisi Bitmeyen Gece yazarının Avrupa’da karşılaştığı farklılıklardan değildir?
A) Dükkanlara günaydınsız girilmemesi

B) Kimsenin başkasının sırasını kapmaya yeltenmemesi

C) En önemsiz şeyler için bile teşekkür edilmesi

D) Dilencilerin yalvarıp sırnaşarak sadaka toplaması
52. Aşağıdakilerden hangisi Viyana’dan baba ocağına dönen yazarı rahatsız eden sebeplerden değildir?
A) Akraba ve eski dostların geçmiş olsun ziyaretleri

B) Ziyaretçilerin tümünün öğüt ya da önerilerde bulunması

C) Ziyaretine akraba ve dostlarının gelmemesi

D) Kör olmasının sebebinin yaptığı günahlara bağlanması
53. Bitmeyen Gece’nin yazarına körler alfabesini getiren Isely kimdir?
A) Yazarın göz doktoru

B) Antep’te yaşayan Amerikalı bir misyoner

C) Yazarın bakımını üstlenen kişi

D) Yazarın okulundan bir öğretmeni
54. İlkokuldayken kardeşinin iftirasına uğrayıp babasının hışmına uğrayan yazar ne yapmıştır?
A) Ahırın samanlığındaki arpa ambarına gizlenmiş

B) Komşusu olan amcasının evine sığınmış

C) Evden kaçıp uzun süre sokaklarda yaşamış

D) İftira atan kardeşini cezalandırmış
55. Yazarın “yeni bir ışık” diye adlandırdığı olay nedir?
A) Burs kazanmış olması

B) Braille

C) Ameliyat olması

D) Amerika’ ya gitmesi
56. Yazarın Amerika’ ya gidebilmesi için hangi okulda öğrenim görmesi gerekmektedir?
A) İzmir Körler Okulu

B) Ankara Gazi Üniversitesi

C) Ankara Üniversitesi

D) Viyana Üniversitesi
57. Yazar, Bayan Kelleciyan ile nerede tanıştı?
A) Malatya B) Viyana C) Boston D) Ankara
58. Yazarın Metropolis hakkında edindiği izlenim nedir?
A) Savurganlık B) Temizlik C) Kirlilik D) Tutumluluk
59. Yazar, Hasan Âli Yücel’ in tutumu sayesinde nerede görev yapmaya başlamıştır?
A) Viyana Üniversitesi B) İzmir Körler Okulu

C) Karşıyaka Koleji D) Gazi Eğitim Enstitüsü
60. Yazar, 27 Mayıs Darbesi’nden sonra nereye atanmıştır?
A) Orta Doğu Teknik Üniversitesine

B) Talim ve Terbiye Kurulu’na

C) Gazi Eğitim Fakültesine

D) İzmir Körler Okuluna
61. Yazarın eğitim hakkındaki düşüncesi nedir?(Yazarın eğitim hakkındaki gözlemi nedir?)
A) Eğitimin sürekli bir politikası olmadığını

B) Bilimin ileri seviyede olduğunu

C) Kamu personeli olarak çalışmak gerektiği

D) Eğitimin yeterli olduğunu
62. Yazarın geçirdiği rahatsızlıktan sonra ailesinin tepkisi ne olmuştur?

A) Ailesi onu bir yük olarak görmüştür. B) Verdiği kararlarda hep yanında olmuşlardır.

C ) Ailesi tarafından reddedilmiştir. D) Geçirdiği rahatsızlıktan ötürü onu suçlamışlardır.
63. Yazarın asıl amacı nedir?

A)Özürlü insanların eğitimine yardımcı olmak. B) İyi gelir getiren iş elde etmek.

C)Toplumdaki aksaklıkları gidermek. D) Kimsesiz çocuklara yardım etmek.
64. Yazar Amerika’dan döndükten sonra hangi fakültede görev yapmıştır?
A) Gazi Eğitim Fakültesi B) Fatih Eğitim Fakültesi

C) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi D) Gazi Osman Paşa Eğitim Fakültesi
65. Yazar Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘nde hangi göreve getirilmiştir?
A) Özel Eğitim Bölümünün Başkanlığı B) Özel Eğitim Bölümünde öğretim görevlisi

C) Genel Sekreterlik D) Eğitim Enstitüsünün Dekanlığı
66. Yazar, görev aldığı üniversitede gerçek bilimsel davranış ve tutumun sergilenemeyişini neye bağlıyor?
A) Çalışanın ortaya koyduğu bilimsel ürünlerin gereğince değerlendirilmeyişi.

B) Öğretim kadrosunu işini düzgün yapmaması.

C) Öğrencilerin niteliksiz oluşu.

D) Üniversitede üst düzey görevlilerin yanlış politikaları.
67. Yazarın gözleri ne zaman kör olmuştur?
A)İlköğretim çağında kör olmuştur. B)Lisede okurken kör olmuştur.

C)Üniversitede öğrenciyken kör olmuştur. D)Askerde kör olmuştur.
68. Yazar Amerika’ya gitmek için yol parasını nerden bulmuştur?
A)Sosyal güvenlik fonundan bulmuştur B)Bir arkadaşından borç almıştır.

C) Dedesinden kalan mirası kullanmıştır. D) Bakanlıktan eğitim bursu almıştır.
69. Yazar İngilizcesini ilerletmek için kimin yanında kalmıştır?
A) Isely’nin evinde kalmıştır.

B) Bayan Strauss’un evinde kalmıştır.

C) Zennube’nin evinde kalmıştır.

D) Celal’in evinde kalmıştır.
70. Yazarın sol gözünün hastalığı nedir?
A) atropin B) iridosiklit C) laixephal D) iridektrom
71. Yazarın sağ gözüne yapılacak olan ………. ameliyatı ile onu idare edebilen bir görme gücü sağlanacaktır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İridektomi B) şaşılık C) körlük D) katarak

72. Yazarın sol gözü alınmaz ise diğer organlarına ne tür zarar verebilir?
A) Kulağındaki yarım daire kanallarında sorunlar olabilir

B) İltihap sağ gözüne sıçrayabilir

C) Bütün vücut bundan zarar görebilir

D) Sol göz zamanla görmemeye başlayabilir
73. Yazar ikinci ameliyatından önce hastaneye yakın bir ev tutmuştur. Bu evin sahibi kimdir?
A) Profesör Mellar

B) Nussuya Bacı

C) Celal ve Zihni

D) Frau Strauss
74. Yazarın küçüklüğünden beri yaşamış olduğu kendi evinde karşı komşuları kimlerdir?
A) Abdullah Efendi ve eşi

B) Emin Efendi ile Marie

C) Nussuya Bacı ve Garoç Usta

D) Olga ve Bertha
75. Yazar “Perkins Körler Okulu”nu neye benzetiyordu?
A) Charles Nehri boyunca yayılmış varlıklı bir üniversite kampüsü

B) Her yaştan çocuğun birlikte ders gördüğü karmaşık sınıflara

C) Her şeyince saçma bir düzene sahip olduğu bir okula

D) Çok güzel bir okul
76. Yazarın sol gözünü tamamen kaybetmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk muayene olduğu doktorun yanlış teşhis koyup tedaviye çalışması

B) Zamanında doktora gidip muayene olmaması

C) Hukuk bölümünde olduğundan çok kitap okuması

D) Küçüklüğünden beri bu gözünün rahatsız olması
77. Yazara Viyana’da kaldığı yıllarda en çok yardım eden kişi kimdir?
A) Kuzeni Cemil B) Kuzeninin arkadaşları

C) Prof. Maller D) Frau Strauss
78. Yazar hayatının geriye kalan kısmını hiç görmeyerek geçireceğini hangi olaydan sonra kabullenmek zorunda kalmıştır?

A) İlk ameliyatın başarısız geçmesinden sonra

B) Sol gözü tamamen alındıktan sonra

C) Sağ gözüne yapılan ikinci ameliyattan sonra

D) Tatil için memleketine geldikten sonra

79. Yazar gözünün rahatsızlanması sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı hukuk bölümünü niçin tercih etmişti?

A) Dedesi gibi avukat olmak istediğinden B) Çok para kazanmak istediğinden

C) Çevresinde haksızlığa uğrayan insanlar olduğundan D) O yıllarda hukuk bölümü çok tercih edildiğinden

80. “Yazarın Almanca ve İngilizce öğrenmesine yardımcı olmuş, İngiltere’den getirttiği Braille alfabesiyle yazarı ilk defa o tanıştırmıştır. Yazarın geleceğini şekillendirmesinde onun fikirlerinin büyük etkisi vardır. Yazara, Amerika yolculuğunda da ailesiyle eşlik etmiştir.”
Bu kişi ve mesleği ile ilgili bilgi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Mr. Isely – Misyoner

B) Prof. Maller – Göz doktoru

C) Frau Strauss – Pansiyoner

D) Prof. Kvaraceus – Özel eğitim uzmanı
81. Yazarın tedavi süreci sona ermesine rağmen Viyana’da kalmak istemesinin nedeni hangi seçenekte verilmiştir?

A) Küçüklüğünden beri Avrupa’da yaşama isteği

B) Maddi imkânsızlık sebebiyle yurda dönememesi

C) Körler için burada daha iyi eğitim olanaklarının olması

D) Memleketindeki insanların kendisine acıması
82. Aşağıdakilerden hangisi yazarın Amerika’da burslu olarak eğitim aldığı kurumdur?
A) Boston – Perkins Enstitüsü

B) New York – Pedagoji Enstitüsü

C) New York – Körler Okulu

D) Washington – Columbia Üniversitesi
83. Aşağıdakilerden hangisi yazarın eşiyle Amerika gezisine gitmesinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Kendi alanıyla ilgili ne gibi gelişmeler olduğunu incelemek

B) Amerika’daki dostlarını ziyaret edip tatil yapmak

C) Yeni açılan körler okulu için gerekli araç gereçleri sağlamak

D) Çalışma çağındaki engelliler için yapılan çalışmaları görmek
84. Yazarın Türkiye’de gerçekleştirmek istediği en önemli hedef aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Engellilerin eğitiminin önemini kavratmak

B) Üniversitelerin birinde alanıyla ilgili dersler vermek

C) İzmir Sağır-Dilsiz ve Körler Okulunu iyileştirmek

D) Körlerin en iyi biçimde eğitim alacakları bir okul açmak
85. Yazarın Celal ve Zihni adlı iki arkadaşıyla kalmış olduğu konaklama yeri neresidir?
A) Mahmudiye oteli B) Madam Makrira Pansiyonu

C) Viyana’daki okul D) Perkins Körler Okulu
86. Bitmeyen Gece’de Amerikan Hastanesinde operatörlük yapan bir akrabası Mitat’a neyi önermiştir?

A) Seyahat etmesini B) Dinlenmesini
C) Müzikle ilgilenmesini D) Almanca yerine İngilizce öğrenmesini


87. Bitmeyen Gece’de yazara göre kişinin geleceğini düşünmesi, tasarlaması ve yön vermesi için yapacağı en akıllı iş nedir?
A) Elde kalan sermayeyi en iyi şekilde kullanmaktır.
B) Emekli olup dinlenmektir
C) Yatırım yapmak
D) Serbest çalışmak
88. Bitmeyen Gece’de yazara göre üniversitelerimize gerçek bilimsel davranış ve tutumun giremeyişinin önemli nedenlerinden biri nedir?
A) Öğretim görevlilerinin düşük maaş alması
B) Akademik yükselmenin törensel niteliği daha baskın çözümlere bağlanmış olması
C) Gençlere fırsat verilmemesi
D) Öğretim görevlileri arasında işbirliğinin olmaması
89. Bitmeyen Gece’de yazar ilk olarak nerede göreve başlamıştır?
A) Ege Üniversitesi B) Gazi Eğitim Enstitüsü
C) Marmara Eğitim Enstitüsü D) İstanbul Üniversitesi
90. Bitmeyen Gece’de yazarın asıl amacı nedir?
A) Çalıştığı okuldan yüksek maaş almak B) Amerika’ya yerleşmek

C) Almanya’da çalışmak D) Özürlü insanların eğitimine yardımcı olmak
91. Eserin başında adı geçen ve yazarın arkadaşı olan kişi kimdir?
A) Ali B) Celal C) Kemal D) Hasan
92. Yazar öğrenimini devam ettirmek için Viyana’dan hangi ülkeye gitmiştir?
A) Fransa B) İtalya C) ABD D) İspanya
93. Yazar hangi üniversitenin Eğitim Fakültesinde kurucu dekanlık yapmıştır?
A) İstanbul Teknik Üniversitesi B) Ortadoğu Teknik Üniversitesi

C) Boğaziçi Üniversitesi D) Marmara Üniversitesi
94. Aşağıdakilerden hangisi Bitmeyen Gece adlı eserin bölümlerinden biri değildir?
A) Karabasan B) Yeni Bir Umut Yolu C) Çözümsüzlük D) Yeni Bir Işık
95. Eserde “New York” tasvir edilirken hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
A) Amerika’yı tanımada en elverişsiz başlangıç noktası olması

B) Eski dünyadan gelenlerin oluşturduğu yamalı bir bohça olması

C) Dünyadan habersiz bir yığın insan olması

D) Tarihî yerlerinin çok olması


96. Yazar, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in yardımıyla hangi kurumda çalışmaya başlamıştır?
A) Gazi Eğitim Enstitüsünde B) Sivas Eğitim Enstitüsü

C) Amasya Eğitim Enstitüsü D) Konya Eğitim Enstitüsü
97. Görme yetisini kaybettikten sonraki dönemde yazarı en çok kızdıran şey ne olmuştur?
A) İnsanların ona acıması

B) Onun kör olduğunu fark edince kendileri sağlıklı olduğu için sevinen insanlar

C) Onun kör olduğunu görmezden gelen insanlar

D) Arayıp sormayan arkadaşları
98. Gözlerini kaybettikten sonra yazarı en çok çöküntüye uğratan şey nedir?
A) Okumak istediği kitabı okuyamamak.

B) Çok merak ettiği Avrupa kentlerini görememek.

C) Sokakta tek başına özgürce gezememek.

D) Hukuk Fakültesini sağlık sorunları yüzünden bitirememek.
99. Yazarın Türkiye’ye hangi açılardan katkısı olmuştur?
I. Özel eğitimin öncüsü olmuştur.

II. Altı Nokta Körler Derneği’ni kurmuştur.

III. Üstün zekalılarla ilgili çalışmalar yapmıştır.

IV. Hukuk alanında yenilikler yapmıştır.
A)I,II,IV B) II,III,IV C) I,III,IV D) I,II,III

100. Bitmeyen Gece adlı yapıtta yazar neden küçükken ameliyat olamamıştır?
A)Parasızlıktan B) Canı istemediği için

C)Korktuğu için D)Mecbur olduğu için
101. Kitaba adını veren “Bitmeyen Gece” ile anlatılmak istenen nedir?
A)Yazarın sıkıntılı geceleri B)Aydınlığı hiç göremeyişi

C)Sonsuz umutsuzluğu D)Bitmeyen yaşam mücadelesi
102. Bitmeyen Gece adlı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özyaşam öyküsü (otobiyografi) B) Hatıra (Anı)

C) Gezi (seyahatname) D) Biyografi (yaşam öyküsü)
103. Yazar, artık bir daha göremeyeceğini anlayınca ne yapmaya karar veriyor?
A) Viyana’da hukuk eğitimine devam etmeyi ve ülkesine dönüp görme engelli birinin de bu işi yapabileceğini kanıtlamak istiyordu.

B) Memleketine dönüp artık bir iş yapamayacağını düşünüyor.

C) Viyana’da Yüksek Pedagoji Enstitüsü’nde eğitim alıp kendi gibi görme engelliler için çalışmalar yapmayı.

D) Babasının işlerini devralmayı.
104. Yazarın İzmir’de çalışmaya başladığı okul için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müdür odası zengin döşenmesi karşın yemekhane kötü kokulu ve nemli bir yerdi.

B) Farklı engel gruplarına ait öğrencileri bir arada okutması öğretimin sağlıklı olmasını engelliyordu.

C) Okul yönetimi öğrencilerin sorunlarına büyük bir ilgiyle yaklaşıyordu.

D) Okulun teknik donanımı işlevini yerine getirecek kadar yeterli değildi.
105. Mitat Enç’in ABD’ye ilk kez gideceğinden hemen önce yaptığı hazırlıklar kitabın hangi bölümünde anlatılıyor?
A) Çıkmaz Sokağın Girişi B) Isely’nin Evi

C) Yeni Bir Yaşam Yolu D) Yeni Bir Işık
106. Mitat Enç, ABD’den döndükten sonra nerede ve hangi ünvanla göreve başlıyor?
A) Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü – Konferansçı

B) Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi – Öğretim Üyesi

C) İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Konferansçı

D) ODTÜ Eğitim Fakültesi – Konferansçı
107. Bitmeyen Gece adlı yapıtta “Kırkından Sonra Saz” bölümünden aşağıdaki hangi yargıya ulaşabiliriz?
A) İnsan her yaşta saz çalmayı öğrenebilir.

B) Öğrenmek yaşam boyu devam eden bir etkinliktir.

C) Belli bir yaştan sonra istesek de bazı şeyleri öğrenemeyiz.

D) Saz çalmak o kadar da eğlenceli bir uğraş değildir.
108. Mitat Enç, aşağıdaki derneklerden hangisi kurmuştur?
A) Ankara Körler Derneği B) Altınokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma

C) Tüm Körleri Eğitme ve Kalkındırma D) Braille Körler Eğitim Derneği
109. Bitmeyen Gece adlı yapıtta, yazar, doktorasını yapmak üzere ailesiyle hangi ülkeye gidiyor?
A) Fransa B) İngiltere C) ABD D) Kanada
110. Yazar, 1956 yılında hangi bursla doktora yapmak için Amerika’ya gitmiştir?
A) Ford Vakfı Bursu B) Sabancı Bursu C) Üniversite Bursu D) Bakanlık Bursu
111. II. Dünya Savaşı sırasında Frau Strauss nereye kaçmıştır?

A) Türkiye B) Amerika C) Fransa D) İtalya
112. Mithat Enç, hangi üniversiteden lisan diploması almıştır?

A) Harvard B) Colombia C)Oxford D) Teksas
113. Yazara göre hayat nasıldır?
A) Çok güzel B) Yaşanılmaz değer C) Eğlenceli D) Aldatmacalı
114. Yazarın hastalığı anlaşılınca nasıl müdahale ediliyor?
A) Sol gözü alınıyor. B) Çözüm olmadığı söyleniyor.

C) Her iki gözü de alınıyor. D) Muayeneden sonra tekrar görüyor.
115. Yazar, emekliğine çok az bir süre kaldığını haber alır. Bu haber onu üzer ama üzüntüsünün sebebinin farklı olduğunu söyler. Bu üzen sebep nedir?
A) Hiç emekli olmak istemediği için.

B) Hâlâ çalışmak istediğinden bu duruma üzülür.

C) Öğrencilerinden ayrılacağı için üzülür.

D) Emekli olmadan önce isminin başına profesör unvanı getiremediği için.
116. Yazarın eşi ile birlikte Amerikan Kültür Ateşesi tarafından davet edildiği çalışma hangi alanla ilgilidir?

A) Özel Eğitim B) Körlerin Eğitimi C) Önderler Ve Uzmanlar D) Pedagoji
117. Bitmeyen Gece adlı yapıtta bahsi geçen İstanbul’da başı boş kimsesiz çocuklar için kurulan yurdun adı nedir?

A) Çocuk Esirgeme Yurdu B) Kimsesizler Yurdu

C) Ağaçlı Yetiştirme Yurdu D) İstanbul Çocuk Yurdu
118. Aşağıdakilerden hangisi yazarın hayatına etki eden kişilerden değildir?
A) Isely B)Bayan Straouss C)Hasan Âli Yücel D)İsmet İnönü
119. Yazar üniversitelerdeki bilimsel tutum geriliğini neye bağlıyor?
A) Yeteri kadar çalışma yapılmamış olmasına.

B) Akademik yükselmenin törensel çözümlere bağlanmış olmasına.

C) Maddi anlamda yeterli katkılar sağlanmamış olmasına.

D) Altyapı yetersizliğinin eğitimi olumsuz etkilemesine.
120. Yazar geçici sandığı karanlık dünyadan kurtulmak için çıkar yol olarak neyi görüyordu?
A)Tabiatla baş başa kalmak. B)Görme engellilere yardım etmek.

C)Düş dünyasına dalıp gitmek. D)Kitapların arasına dalmak.
121. Yazarın karşısına çıkan fırsatlardan biri de İzmir Körler Okuluna tayin olmaktı. Buna karşın bu fırsatı geri çevirmesinin nedeni neydi?
A) Daha fazla çalışma yapmak istiyordu. B) İzmir’i sevmiyordu.

C) Akademik kariyer yapmak istiyordu. D) Başka fırsatları değerlendirmek istiyordu.
122. Isely , bir gün yazarın yanına giderken ona bir hediye almıştır. Bu hediye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir baston B) Bir köpek C) Çok beğendiği bir kıyafet D) Kabartma yazı

Bitmeyen Gece – Yanıt Anahtarı:


1. B

46. A

91. B

2. B

47. A

92. C

3. C

48. B

93. B

4. C

49. D

94. C

5. B

50. C

95. D

6. B

51. D

96. A

7. B

52. C

97. B

8. C

53. B

98. A

9. C

54. A

99. D

10. B

55. B

100. A

11. D

56. A

101. B

12. D

57. C

102. A

13. A

58. A

103. C

14. B

59. D

104. C

15. C

60. B

105. B

16. B

61. A

106. A

17. A

62. B

107. B

18. B

63. A

108. B

19. B

64. A

109. C

20. C

65. D

110. A

21. D

66. A

111. B

22. D

67. C

112. B

23. C

68. D

113. D

24. C

69. A

114. A

25. A

70. B

115. D

26. B

71. A

116. C

27. D

72. B

117. C

28. B

73. D

118. D

29. C

74. C

119. B

30. B

75. A

120. C

31. B

76. A

121. A

32. C

77. D

122. D

33. B

78. C
34. A

79. A
35. A

80. A
36. D

81. C
37. B

82. A
38. B

83. B
39. C

84. D
40. D

85. A
41. B

86. D
42. D

87. A
43. B

88. B
44. A

89. B
45. B

90. D

1 Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 iconEĞİTİM – İŞ ( EĞİTİm ve biLİM İŞGÖrenleri sendikasi )

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon2006-2007 EĞİTİM-ÖĞretim yili bafra lisesi TÜrk diLİ ve edebiyati dersi

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon1213-1291. ?emsettin Muhammet olup ?irazl? Haf?z diye de bilinir....
...

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili türk edebiyati dersi 11. Siniflar dönem sinav sorulari

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞretim yili kanaat dönemi 12. Siniflar türk edebiyati dersi II. Yazilisidir

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon20 Eylül 1940’ta Divriği’nin Sincan Nahiyesi’nde doğdu. Babası Pişmangil...

13. Yazar Gazi Eğitim Bölümü’nde göreve ilk başladığında hangi konuda eğitim vermektedir? A marazi ruh bilim b jeoloji c divan edebiyatı d filoloji 14 icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili lisesi 12. Sinif türk edebiyati dersi DÖnem yazili sorularidir


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com