Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

  1. TEMEL ESER BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARITİRYAKİ SÖZLERİ(CENAB ŞAHABEDDİN)
1.”Tiryaki Sözleri” adlı kitabın yazarı olan Cenab Şahabeddin ne zaman ve nerede doğmuştur?

Cevap: 1870 yılında Manastır’da doğmuştur.
2. “Tiryaki Sözleri” adlı kitabın yazarı olan Cenab Şahabeddin ne zaman ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: 1934 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
3. “Cenab Şahabeddin hangi mesleklerde görev almıştır?

Cevap: Hekimlik, sağlık müfettişliği ve profesörlük(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi).
4. Cenab Şahabeddin’in şiirleri hangi dergide yayımlanmıştır?

Cevap: Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır.
5.Cenab Şahabeddin’in düzyazı(nesir)türündeki eserleri nelerdir?

Cevap: -Hac Yolunda, Avrupa Mektupları(Gezi Yazısı)

-Afak-ı Irak(Irak Ufukları), Evrak-ı Eyyam(Günlerin Yaprakları), Nesr-i Harb-Nesr-i Sulh(Savaş ve Barış Yazıları)-Makale.

-Yalan, Körebe( Tiyatro/Oyun)
6. “Tiryaki Szöleri” Cenab Şahabeddin’in hangi eseriyle birlikte basılmıştır?

Cevap: Nesr-i Sulh.
7. Cenab Şahabeddin’in “Tiryaki Sözleri” adlı eserinde kaç tane özdeyiş vardır?

Cevap: 360. Ama yanlışlıkla yinelenen bir özdeyişle sayı 361’e çıkmıştır.

8. Özdeyiş ve vecize sözcükleriyle aynı anlama gelen sözcük hangisidir?

Cevap: Aforizma
9. Özdeyiş-vecize-aforizma ne demektir?

Cevap: Bir düşünceyi, ilkesel bir doğruyu, bir yargıyı kısa ve özlü biçimde dile getiren söz demektir.
10. Atasözlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: 1.Söyleyenleri belli değildir, tüm toplumun ortak malıdırlar.

2. Sözel yapısı gibi anlamı ve içerdiği yargı da kalıplaşmıştır. Herhangi bir sözcüğünü atamaz, çıkarıp yerine başka bir sözcüğü koyamaz, hatta yerini değiştiremezsiniz.

3. Söz dağarımıza günlük yaşam içinde kendiliğinden girerler.

4. Toplumun tüm üyeleri tarafından bilinip kullanılırlar ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılırlar.
11. Özdeyişlerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 1. Söyleyenleri bellidir, belli bir kişinin ürünüdürler.

2. Biçimsel olarak kalıplaşmamış, dokunulmazlık kazanmamışlardır. Yani sözcüklerinde değişiklik yapılabilir.

3. Ancak okuma yoluyla ulaşıp öğrenebileceğimiz sözlerdir.

4. Toplumun ancak okur yazar kesiminin, aydın kesiminin bilgi ve kullanım alanı içinde varlıklarını sürdürürler.
12. Atasözü ve özdeyiş arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: 1. Atasözlerinin söyleyenleri belli değildir, özdeyişlerin söyleyenleri ise bellidir. Atasözü ve özdeyiş arasındaki en önemli fark da budur.

2. Atasözleri tüm toplumun ortak malıdırlar, özdeyişler ise belli bir kişinin ürünüdürler.

3. Atasözleri kalıplaşmıştır, atasözlerini oluşturan sözcüklerde herhangi bir değişiklik yapılamaz; özdeyişler ise kalıplaşmamıştır ve sözcüklerinde değişiklik yapılabilir.

4. Atasözleri söz dağarcığımıza günlük yaşam içinde kendiliğinden girerler, özdeyişler ise ancak okuma yoluyla ulaşıp öğrenebileceğimiz sözlerdir.

5. Atasözleri toplumun tüm üyeleri tarafından bilinip kullanılırlar, özdeyişler ise toplumun ancak okur yazar kesiminin, aydın kesiminin bilgi ve kullanım alanı içinde varlıklarını sürdürürler.

6. Atasözleri bir toplumun bilgi, düşünce ve kültür birikimiyle oluşurlar, özdeyişler ise belli bir kişinin bilgi, düşünce ve kültür birikimiyle oluşurlar.
13. Özdeyişler ne kadarlık bir geçmişe sahiptir?

Cevap: 2400 yıllık bir geçmişe.
14.”Tiryaki Sözleri” adlı eserin türü nedir?

Cevap: Özdeyiş.
15. Bilinen en eski özdeyişler kitabı kime aittir ve kitabının adı nedir?

Cevap: Ünlü hekim Hiprokrates’e aittir ve kitabının adı “Aphorismi” dir.
16. “Aphorismi” ne anlama gelmektedir?

Cevap: Özdeyişler.
17. Özdeyiş türünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir?

Cevap: Cenab Şahabeddin.
18. Cenab Şahabeddin Tiryaki Sözleri adını verdiği özdeyişlerini kaç yılında kaleme almıştır?

Cevap: 1918 yılında kaleme almıştır.
19. Cenab Şahabeddin’e göre Allah’tan her şeyi isteyebiliriz ama para istememeliyiz, niçin?

Cevap: Çünkü Allah parayı sevmez ve sevmediği için de ancak sevmediklerinden bazılarına verir.
20. “Tiryaki”nin sözcük anlamı nedir?

Cevap: Keyif verici madde bağımlısı, zevk düşkünü. Mecazi olarak titiz, huysuz, aksi anlamlarında da kullanılır.
21. Kadınlardan hoşlanmayan bir tiryaki derdi ki: “Horoz çok ötünce sabah geç olur. Doru, ama horozlar susup da tavuklar öterse sabah hiç olmaz!...”

Cenab Şahabeddin yukarıdaki özdeyişini hangi atasözüne tepki olarak söylemiştir?

Cevap: “Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.” atasözüne tepki olarak söylemiştir. Özdeyişin çıkış noktası bu atasözüdür.
22. Cenab Şahabeddin’e göre yaşlandıkça güzelleşmek neye özgüdür?

Cevap: Çınar ağacına.
23. Cenab Şahabeddin’e göre sadakamızı niçin kör dilencilere vermeliyiz?

Cevap: Çünkü körler nankörlük edemezler.
24. Cenab Şahabeddin’e göre hayat savaşımında neye ihtiyaç vardır?

Cevap: Sağlam kafaya.
25. Cenab Şahabeddin’e göre niçin köpeğe gem vurmamalıyız?

Cevap: Çünkü kendini at sanır.
26. Cenab Şahabeddin’e göre büyük adamın özelliği nedir?

Cevap: Yüksek makamlarda otururken büyük, yenik düşerek toprakta yatarken daha büyük görünmesidir. Yani yenilgiyi, mağlubiyeti hazmetmesini de bilmelidir.
27. Cenab Şahabeddin’e göre tembelliğin niçin farkına varamayız?

Cevap: Çünkü tembellik bir vicdan uykusudur.
28. Cenab Şahabeddin’in “Su dökme tehlikesi, çoğunlukla bardağı fazla doldurma isteğinden ileri gelir.” Özdeyişinde neyin zararına vurgu yapılmaktadır?

Cevap: Aç gözlülüğün.
29. Cenab Şahabeddin “Hiçbir zaman sevmemiş olduğumuz bir adamın ciddi bir düşmanı olamayız.” derken neyi anlatmaya çalışıyor?

Cevap: Kişi en çok sevdiği, seviyorum dediği insanlara zarar verir.
30. “Seçkinler, beğendikçe alkışlar; halk, alkışladıkça beğenir.” vecizinin anlamı nedir?

Cevap: Halkın seçkin tabakadan etkilenmesi.
31. Zarafet ve zarif sözcüklerinin anlamları nedir?

Cevap: Zarafet: Davranış, konuşma ve giyimdeki incelik.

Zarif: Bu incelik ve güzelliğe sahip olan.
32.Sevda sözcüğü hangi anlamlara gelmektedir?

Cevap: Hem sevgi, aşk hem de kara, siyah anlamına gelir.
33. Doğruluktan şaşmayan insanların sevilmediğini anlatan ve “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” atasözüyle yakın anlamlı olan özdeyiş hangisidir?

Cevap: “Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm: Çünkü dosdoğrudur!...”
34. ”Çok para ile aldığın her şeyi değerli sanma: Pahalı başka, değerli başkadır.” Özdeyişi ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Değerin para ile ölçülemeyeceği, paranın her şey olmadığı, paranın satın alamayacağı şeylerin de olduğu.
35. “El çabukluğuyla kimi şaşırtıcı beceriler sergileyen gösteri sanatçılarına ne ad verilir?

Cevap: Hokkabaz.

36. Ahmaklık ne demektir?

Cevap: Aklı gerektiği gibi kullanmamak, bönlük, budalalık demektir.
37. “Yolsuzluk kapısını aralamaya gelmez; hemen ardına kadar açılır.” Özdeyişiyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Kişi bir kere haram yemeye, kötü yola girmeye görsün. Artık iş işten geçmiştir ve ne yaparsa yapsın haramdan vazgeçemeyecektir.
38. Cenab Şahabeddin’e göre kalbimizin saygısız misafiri kimdir?

Cevap: Aşk(Bize sormadan gelip bize sormadan gittiği için.)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconDers Planlama/Hazırlık/Değerlendirme

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconSoruları hafife alan, soruları çocuk oyuncağı gibi gören din görevli...

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconTemel biLİŞsel-davranişÇi terapi modelleri

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconDergi hakkinda biLGİ

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconBilimsel Toplantı Organizasyonlarında Uyulması Gereken Temel Etik Kurallar 23

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconEĞİTİMCİler iÇİn okunmasi tavsiye edilen 100 temel kitap

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconBu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconBu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconYaşamının her döneminde kitapla bütünleşen bir dünya lideridir. Okuma...

Temel eser biLGİ yarişmasina hazirlik sorulari iconCeza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com