Dersin Adı


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
ŞİİR TÜRLERİ ÜNİTE PLANI

Öğretmenin

Adı, Soyadı

DENİZ GRUBU:Ergül Celep, Nursun Karagül, Emel Uslu,Nilüfer Beyazıt

Okulunun Adı

Buca Anadolu Lisesi

Okulunun Bulunduğu Mahalle

Mustafa Kemal Mahallesi Buca - Gediz

Okulun Bulunduğu İl

İzmir

Ünit Bilgisi

Ünite Başlığı

KONULARINA GÖRE ŞİİR TÜRLERİ

Ünite Özeti

Şiirler konularına göre: lirik( coşku ve heyecanı anlatan), epik(konusu yiğitlik ve kahramanlık olan ), didaktik(öğreticilik esası taşıyan),pastoral(çoban ve doğa güzelliğiolan)ve dramatik( tiyatro tekniğine uygun olan) olmak üzere gruplara ayrılır.

Dersin Adı

Türk Edebiyatı

Sınıf Düzeyi

9.sınıf

İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre

2 Hafta (6 ders)

Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)

Lirik şiir , pastoral şiir,epik şiir, didaktik şiir, dramatik şiir, satirik şiir.

Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)

AMAÇLAR:

*Şiir sevgisi kazandırmak

*Şiir türlerini öğretmek

*Okunan bir şiirin konusundan hangi gruba ait olduğunu kavratmak

KAZANIMLAR:

*Sorumluluk duygusu kazandırabilme.

*İletişim araçlarını anlama ve doğru kullanma becerileri kazandırma.

*Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma.

*Takım çalışmaları ve başkalarına saygı duyma becerileri kazandırma.

*Kendilerini anlama ve öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilme becerileri kazandırma.


Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru

Duygu paylaşımı neden bir ihtiyaçtır?


Ünite Soruları1)Şiirde konu ve tema nedir?2)Konularına göre şiir türleri nelerdir? 3)Şiirleri gruplara ayırırken hangi ölçütlere bakarız ?

İçerik Soruları


1)Konusu doğa güzelliği ve çoban hayatı olan şiirlere ne ad verilir?

2)Coşku ve heyecanı anlatan şiirlere ne ad verilir?

3)Türk edebiyatında çok fazla örneği olmayan şiir türü hangisidir ve bunun sebebi nedir?

4) Dramatik şiir dendiğinde Türk edebiyatında hangi şair akla gelir?
Değerlendirme Planı

Değerlendirme Zaman Çizelgesi

Proje Başlamadan Önce

Öğrenciler Projelerini Gerçekleştirmek için Çalışırken

Proje Tamamlandıktan Sonra

BİLDİKLERİM

MERAK ETTİKLERİM

ÖĞRENDİKLERİMProje planlama denetim listesi ile proje gruplarının çalışmalarının planlanması sağlanır.


Temel soru sorularak öğrencilerin beyin fırtınası yapması sağlanır.Balık kılçığı,dallanmış ağaç, boşluk doldurma gibi araçlar uygulanarak öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları belirlenir.

Öğrencilerin üniteyle ilgili neleri merak ettikleri belirlenir ve gruplar bu doğrultuda yönlendirilir.


Grupların gözlenmesi

Proje planlama denetim listesi ile projenin yürütülmesi denetlenir.


1- Sunum hazırlanarak proje çalışmaları gösterilir ve sonucunda değerlendirme yapılması sağlanır.

2-K-W-L Şemasının öğrendiklerim bölümü doldurulur.

Değerlendirme araçları:

1-Bulmaca

2- Boşluk doldurma

3-Doğru-Yanlış


4- Yapılandırılmılış grid

5-Balık kılçığı

6- Terim papatyası

7-Dallanmış ağaç tekniği

8- çoktan seçmeli sorular

9-Eşleştirme

10-Metin üzerinde uygulamaDeğerlendirme Özeti

Hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin bilgi düzeyleri tespit edilir.

Bu konu ile ilgili öğretim sürecinde sunum, duvar gazetesi, pano çalışması,, broşür, bülten gibi öğrenme araçları hazırlanır. Birden fazla değerlendirme ölçekleri ile projenin her aşamasında ve sonrasında analiz ve sentez düzeyinde öğrenme düzeyi ölçülür.

Öğrencilere sunum, broşür ve bülten hazırlatılarak teknolojiyi kullanma ve üst düzey düşünme becerileri kazandırılır.

Çalışmalar sınıf ortamı veya internet ortamında değerlendirilerek öğrencilerin işbirlikli ve öz değerlendirme yapması sağlanarak hedeflenen amaçlara ulaşılması sağlanır.Ünite Ayrıtnıları

Önkoşul Becerileri

Şiirde konu ve tema bulmayı bilmeli

Öğrenciler şiirde ahengi sağlayan unsurları bilmeli.

İnternet arama motorlarından yararlanma şeklini bilmelidir.

Sunum broşür ve bülten hazırlama aşamalarını bilmelidir.

Şiiri müzikle ilişkilendirmeyi yapabilmeli.

Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri

1. Ders: Öğrencilere temel soru aktarılarak cevap bulmaları ve bu doğrultuda fikirler geliştirmeleri istenecek.

2 – 5. Ders: Açık uçlu sorularla öğrenciler yönlendirilecek.Konu ile ilgili araştırma yapmaları ve öğretim örneği hazırlamaları istenecek.

6. Ders: Hazırlıklardaki eksiklikler göz önünde bulundurularak öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak kısımlar öğretmen hazırlıklarıyla tamamlanacak. Daha önceden karar verilen değerlendirilme araçları kullanarak öğrenme düzeyleri ölçülecek.


Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler

Teknoloji – Donanım (Kullanmayı düşündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın)


Fotoğraf Makinası

Bilgisayarlar

 Digital Foto. Makinası

 DVD Oynatıcı

İnternet Bağlantısı

 Lazer Disk

 Yazıcı

 Yansıtma Sistemi

 Tarayıcı

 Televizyon

 VCR

 Video Kamera

 Video Konferans Sistemi

 Diğer      

Teknoloji – Yazılım (Kullanmayı düşündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın)

 İşlem Tablosu

Masaüstü Yayıncılık

 E-posta

 CD üzerinde ansiklopedi

 Görüntü İşleme

 Web Tarayıcı

Çokluortam


 Web Sayfası Geliştirme

Kelime İşlemci

 Diğer      

Basılı Malzemeler

Ders Kitabı, üniversiteye hazırlık kitapları, şiir antolojileri. Çetin Şişman – Şifreli Edebiyat

Sarf Malzemeleri

Kağıt ,kalem vb.

İnternet Kaynakları


http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/siirbilgisi.htm
http://edebiyatgunlugu.wordpress.com/2007/04/11/konularina-gore-siir-turleri/
http://www.baktabul.net/turkce/15865-siir-cesitleri-dize-beyit-vezin-olcutler-redif-kafiyeler.html


Diğer Kaynaklar
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı : Türkçe

Dersin Adı iconDersin adi: TÜrk diLİ ve edebiyati

Dersin Adı iconAdi- soyadi: no: not

Dersin Adı iconAdi soyadi, no


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com