Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
…………………. 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/TM TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARIDIR
Adı soyadı No. Not:
1) Sergüzeşt romanının temel çatışmasını ifade eden bu tabloyu doldurarak romanın temasını yazınız.
………………….…………………..(3)

………………………....…………...………(3)


Tema: …………………………………………………………………………………………(4)


2) Tanzimat tiyatrosunu modern Türk tiyatrosunun başlangıcı olarak kabul etmemizi sağlayan özelliklerden dördünü maddeler halinde yazınız.

3) Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde tamamlayınız.

“…………………….. makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ………………………………………….., eski ile yeni arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”


4) ‘Küçük kız o gün sabah karanlığından akşam karanlığına kadar mutfağa su taşıdı durdu. Akşam olunca zenci halayık kendi yattığı mutfağın üstündeki odaya ince bir şilte, kaskatı bir yastık, kirden kaybolmuş bir yatak koydu. Çocuk burada yatacaktı.Su taşımaktan yorulan zavallı kızcağız yatağın içine girdi.Bahçedeki nar ağacının dallarına yansıyan bir şamdanın hafif ve titrek ışıklarına gözlerini dikerek ‘ Gece !... ’ dedi. Kirli yorganını başına çekti; sessiz, derin ve masum bir uykuya daldı.’ SERGÜZEŞT, S. Paşazade Sezai
Sergüzeşt romanında hangi edebiyat akımlarının izlerini görmekteyiz.

5) Samipaşazade Sezai’nin edebi kişiliği ile ilgili beş madde yazınız.

6) Servet-i Fünun’un ne anlama geldiğini ve Servet-i Fünun adlı derginin ne zaman ve kim tarafından çıkarıldığını yazınız.

1) 'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu

B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı

C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği

D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı

E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı
2) Şinasi, Namık Kemal ve Samipaşazade Sezai’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece şiir türünde eser vermeleri B) Tanzimat’ın ilk dönem temsilcilerinden olmaları

C) Aynı sanat akımından etkilenmeleri D) Fransız edebiyatından etkilenmeleri

E) Eserlerine kişiliklerini yansıtmaları


3) Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar?

A)Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
B) ilk özel gazetenin çıkışıyla
C) ilk resmi gazetenin çıkışıyla
D) ilk yerli romanın yazılmasıyla E)Meşrutiyetin ilanıyla

4) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi edebiyatçılarından değildir?


  1. Abdülhak Tamid Tarhan

  2. Halit Ziya Uşaklıgil

  3. Şinasi

  4. Ahmet Mithat Efendi

  5. Recaizade Mahmut Ekrem

5) Şinasi ilk gazete tecrübesi olan Tercüman - i Ahval’den sonra 1862’de bir gazete daha çıkardı. Ancak 1864’te Avrupa’ya kaçarken gazetenin idaresini Namık Kemal’e bıraktı. Namık Kemal ise bu gazeteyi aralıklarla ancak 1866 yılına kadar çıkarabildi.
Adı geçen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir — i Efkar B) Mizan C) Ceride-i Havadis D) Tercüman - ı Hakikat E) Hürriyet

6) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin özelliklerinden biri olamaz?

A.Yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir.

B.Devrinin en çok okunan yazarıdır.

C.Devrinin en çok eser veren yazarıdır.

D.Geleneksel anlatım tekniklerini de kullanır.

E. Süslü bir dili ve anlatımı vardır.
7) Aşağıdaki dönemlerin hangisinde sanatçılar kendi düşüncelerini yansıtan ürünlerin bu dönemde oynanmasına izin verilmeyeceğini bildikleri için çok az sayıda tiyatro oyunu vermişlerdir?
A)Servet-i Fünun B)Tanzimat C)Milli Edebiyat D)Fecr-i Ati E)Cumhuriyet sonrası dönem

8) 'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teknikçe kusursuz olduğu

B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı

C) Romantizmden etkilendiği

D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

9) “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazarıydı.


Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
A) Şinasi B Namık Kemal
C) Ziya Paşa D) Ziya Gökalp E) A. Vefik Paşa

10) Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
B) Şinasi — Namık Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit

NOT: İLK 6 SORU 10’AR PUANDIR

TEST SORULARI 4’ER PUANDIR.

BAŞARILAR

EDEBİYAT FATİHİ

www.edebiyatfatihi.blogspot.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not iconDersi DÖnem sinav soru ve cevaplari adı soyadı No. Not

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili lisesi 12. Sinif türk edebiyati dersi DÖnem yazili sorularidir

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili türk edebiyati dersi 11. Siniflar dönem sinav sorulari

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞretim yili mustafa kaçikoç anadolu lisesi I. DÖnem...

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

Dersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not iconAdi- soyadi: no: not


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com