Ders : Türk Edebiyatı


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
Ders : Türk Edebiyatı

Öğretmen: Emrah Durmuş


Tarih: 16 Mart 2015

Süre : 80 dkOkul: Robert Koleji

Sınıf : L11-7


Konu: 1. Bölüm: Servet-i Fünun Dönemi

2. Bölüm: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

3. Bölüm: H.R. Gürpınar’ın Kedi Yüzünden Adlı Hikâyesinin OkutulmasıAraç-Gereçler:

 • Özel Amerikan Robert Lisesi Lise 11. Sınıf Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Ders Seçkisi

 • Bilgisayar

 • Projeksiyon aleti

 • Android cep telefonu

 • QR barkodları

 • Karikatürler

 • Fotoğraflar

 • Google Dokümanlar (docs.google.com)

 • Webspiration (mywebspiration.com-kavram haritası oluşturma)

 • İnternet tabanlı Prezi sunumu (prezi.com)

 • Küçük zarf
Amaçlar:

 • Servet-i Fünun Dönemi’nin sosyal ve siyasi arka planı ile ilgili bilgi vermek

 • Servet-i Fünun Dönemi’ndeki bağımsız yazarlar hakkında fikir sahibi olmak

 • Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın üslubu, seçtiği konular ve eserlerinde kullandığı dil üzerine tartışmak

 • Metnin yapısını oluşturan unsurları belirlemek

 • İnsana özgü gerçekliğin olay örgüsü çevresinde nasıl somutlaştırıldığını keşfetmek

 • Metindeki zaman, mekân ve kişilerin işlevini belirlemek

 • Anlatımı güçlendirmek açısından anlatıcının bakış açısı ile metnin etkileyiciliği arasındaki bağı kurmak

 • Edebi hazzı ve akıcılığı sağlayan unsurları saptamak

 • Görsel ve işitsel malzemeler sayesinde öğrencilerin derse aktif olarak katılmasını sağlamak


Yöntem ve Teknikler:

 • Açıklama ve yorumlama

 • Soru-cevap

 • Tartışma

 • Grup çalışması

 • Dinleme

 • Gözden geçirme ve düzeltme

 • Not alma

 • Araştırma
Dersin İşlenişi:


 • Teknolojik aletlerin hazırlanması ve dersin içeriği hakkında bilgilendirme

 • Kültürel etkinlikler hakkında öğrencilere sorular sorarak öğrencileri derse hazırlama

 • Servet-i Fünun Edebiyatı hakkında karikatür gösterimi

 • Dönem hakkında güdümlü soruların sorulması ve gruplar oluşturularak tartışma ortamının sağlanması

 • Tartışma sonrasında dönemden bağımsız olarak eserlerini yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar hakkında sunum yapılması

 • Hikâye bağlamında mahalle kavramı ve kediler üzerine fotoğraflarla desteklenmiş kısa bir tartışma ortamının oluşturulması

 • İşlenilecek hikâyede geçen yabancı, argo ve anlamı bilinmeyen sözcüklerin perdeye yansıtılması ve sözcükler üzerine konuşma

 • Üçerli grupların oluşturulması, QR barkod okuyucunun cep telefonlarına indirilmesi ve barkodların dağıtılması

 • Eş zamanlı olarak sesli hikâyenin bilgisayardan açılması ve hikâyenin dağıtılan barkodlar sayesinde okunmaya başlanması

 • Öğrencilerin hikâyeyi takip etmesini sağlamak amacıyla bilinçli olarak yanlış yazılan mekân adları, kişi adları ve dil unsurlarını içeren 7 farklı sözcüğün hikâyede bulunması

 • Hikâyenin bitiminde seçilen 7 farklı sözcüğün üzerinde durulması

 • Her bir gruba hikâyeyle ilgili birer adet soru içeren barkod verilmesi ve çıkan soru ile ilgili tartışma ortamının oluşturulması


Süre:
5dk.

5dk.
5dk

10dk.
10dk.
10dk.
5dk.
3dk.
1dk.
10dk.

7dk.

12dk.


Ödev: Gülfem’in kaleminden o günü anlatan bir paragraflık (en az 100 kelime) günlük yazınız. Yazılarınızı emrahdurmus@bilkent.edu.tr adresine gönderiniz. En kısa sürede geri bildirim sağlanacaktır.


Planla İlgili Düşünceler:
Değerlendirme:
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders : Türk Edebiyatı iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Ders : Türk Edebiyatı icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili şEHİT Özkan çELİkkaya çok programli...

Ders : Türk Edebiyatı iconTürk edebiyatı

Ders : Türk Edebiyatı iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1

Ders : Türk Edebiyatı iconİslamiyetten önceki TÜrk edebiyati

Ders : Türk Edebiyatı iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Ders : Türk Edebiyatı iconİslam öncesi TÜrk edebiyati -1

Ders : Türk Edebiyatı iconDersin adi: TÜrk diLİ ve edebiyati

Ders : Türk Edebiyatı icon10. sinif türk edebiyati soru ve cevaplari

Ders : Türk Edebiyatı iconTürk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com