1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

www.arslanhocam.com


1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir?

A) Ziya Gökalp

B) Abdullah Cevdet

C) Ömer Seyfettin

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Halit Ziya Uşaklıgil

(1973-ÜSS)

2. “Ahlak yolu pek dardır
Tetik bas önü yardır
Sakın hakkım var deme
Hak yok vazife vardır”

mısraları ile Türk gençliğine yol gösteren şair kimdir?

A) Namık Kemal

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Tevfik Fikret

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Hiçbiri

(1973-ÜSS)

3. Şiirlerinde şahsi dert ve duygularından ziyade milletin dertlerini dile getiren son asır Türk şairi şunlardan hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Cenap Sahabettin

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Muallim Naci

E) Hiçbiri

(1973-ÜSS)

4. Her romanında ülkemizin tarihsel ve sosyal olaylarını ele alarak, Tanzimattan bu yana toplumumuzun gelişimini, nesillerin yaşayış ve görüşlerini işleyen romancımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Refik Halit Karay

E) Reşat Nuri Güntekin

(1972-ÜSS)

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Akif’in Safahat adıyla toplanan şiir külliyatının yedi bağımsız bölümünden biri değildir?

A) Çanakkale Şehitleri

B) Asım

C) Fatih Kürsüsünde

D) Gölgeler

E) Hakkın Sesleri

(1972-ÜSS)

6. Aşağıdaki şairlerden hangisinin nesirde şiirleri kadar şöhretlidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Cahit Sıtkı Tarancı

(1972-ÜSS)

7. XX. yüzyıl edebiyatımızın, özellikle bir dizi gezi notları kitaplarıyla tanınan yazarı hangisidir?

A) Cenap Sahabettin

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Falih Rıfkı Atay

D) Refik Halit Karay

E) Ahmet Haşim

(1970-ÜSS)

8. Türk edebiyatında ilk yazılan köy romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara Bibik (Nabizade Nazım)

B) Yaban (Yakup Kadri)

C) Vurun Kahpeye (Halıde Edip)

D) Çalıkuşu (Reşat Nuri)

E) Küçük Paşa (Ebubekir Nazım Tepeyran)

(1970-ÜSS)

9. Servet-i Fünun edebiyatının en yoğun döneminde ulusal duyguları dile getirerek Türkçe Şiirler adlı küçük bir kitap çıkaran, böylece dil sadeleşmesini hızlandıran yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Rıza Tevfik Bölükbaşı

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Ziya Gökalp

(1969-ÜSS)

10. İmparatorluk dönemindeki İstanbul’un hayatını, kenar mahallelerinden yüksek zümre konaklarına kadar çeşitli kişileri ile canlandıran Türk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinekli Bakkal

B) Üç İstanbul

C) Kiralık Konak

D) Mürebbiye

E) Sergüzeşt

(1969-ÜSS)

11. Kurtuluş Savaşı’nı konu alan destan denemeleriyle dikkati çeken şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Behçet Kemal Çağlar

C) Attila İlhan

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

(1969-ÜSS)

12. “Genç Kalemler” sözü neyi belirtmektedir?

A) Selanik’te edebiyata başlayan genç yazarlar

B) Selanik’te kurulan bir milliyetçi dernek

C) Selanik’te bu adla yayımlanan bir dergi

D) Selanik’te doğmuş olan Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları

E) Türk Ocağı’nın Selanik’teki şubesinin özel adı

(1969-ÜSS)

13. Sadeleşmekten millileşmeye doğru giden Türkçecilik hareketine XX. yüzyıl yazarlarından en çok hangisi yabancı kalmıştır?

A) Ömer Seyfettin

B) Refik Halit Karay

C) Cenap Şahabettin

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Falih Rıfkı Atay

(1969-ÜSS)

14. “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur’
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evladı evde durmaz, giderim…”

parçası, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Ziya Gökalp

C) Orhan Saik Gökyay

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Mehmet Emin Yurdakul

(1969-ÜSS)

15. Tevfik Fikret’le Mehmet Akif’in edebi kişiliklerinde en çok ortak bulundukları yön aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de vatan ve millet için yazmışlardır.

B) İkisi de Türkçe’yi ve aruz veznini en iyi uygulayan iki şairdir.

C) İkisi de din konusunda eserler vermiştir.

D) İkisi de “Hasta Çocuk” konulu birer manzume yazmışlardır.

E) İkisi de “Toplum için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.

(1968-ÜSS)

16. Mehmet Akif’in kişiliğini en doğru olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi açıklayabilmektedir?

A) Mehmet Akif realist görüşlü bir manzum hikaye yazarıdır.

B) Mehmet Akif, aruz veznini büyük bir ustalıkla kullanan şairlerimizin başında gelmektedir.

C) Mehmet Akif, I. Cihan Harbi ve İstiklal Harbine ait yılların acılarını dile getiren bir şairimizdir.

D) Mehmet Akif, vatan, millet ve kahramanlık duygularını İslami heyecanlarla birleştirerek dile getiren bir şairimizdir.

E) Mehmet Akif, İslam büyüklerine karşı duyduğu saygı ve sevgiyi hikayeler halinde aksettiren şairimizdir.

(1967-ÜSS)

17. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan en güçlü realist eser hangisidir?

A) Çalıkuşu

B) Sinekli Bakkal

C) Vurun Kahpeye

D) Yaban

E) Dağa Çıkan Kurt

(1967-ÜSS)

Cevap Anahtarı

1-A 2-E 3-E 4-A 5-A 6-C 7-E 8-A 9-D 10-A 11-D 12-C 13-C 14-E 15-A 16-A 17-D

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconİslam öncesi TÜrk edebiyati -1

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconİslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? icon20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconSözü edilen sanatçımız kimdir?

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconTÜrk ahlaki

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconTürk edebiyatı

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconTÜrk musiKİSİ federasyonu

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconDers : Türk Edebiyatı

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconTÜrk edebiyatinin dönemleri 4

1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim” sözleriyle formülleştiren Türk düşünürü kimdir? iconİslamiyet Öncesi Türk Devletleri


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com