Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi


sayfa1/22
ed.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

mokul logo.jpg
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İHL

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

c:\users\mahmut\desktop\mokul_logo.jpg

dsc03629

KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
2010–2014 STRATEJİK PLANI

mustafa kemal atatürk

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

yeni istiklal marşı


genclige_hitabe

SUNUŞ
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.

Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2002 yılında belirlemiştir. Okulumuz , daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.

Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ı ilişkileri kapsayan 2010-2014 stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler ve aydın din adamları yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam-Hatip lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca lise mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan , hayata hazır , hayatı aydınlatan , bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam-Hatip Lisesinin stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam-Hatip Lisesi Stratejik Planı (2010-2014)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji birim sorumlusu Davut BOLAT olmak üzere tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

21/12/2010
Bekir AKMAN

Okul Müdürü
GİRİŞ

Okullarda benimsenen stratejik yönetim anlayışı insan merkezli olup, öğrenci, veli, çalışan memnuniyetini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda stratejik yönetim, paydaşların okul yönetimine katılımını sağlayarak ve paydaşları süreçlerin içine çekerek onları okula bağlamayı amaçlar.
Okulumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gereği ve ilgili genelge doğrultusunda Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını, “MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı”nda belirtilen iş takvimine uygun olarak yürütmektedir. Planın hazırlanmasına yönelik bilgilerin temininde Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi görevlendirilmiştir.
Planı hazırlayacak olan ekip belirlenirken her alanı temsil edecek bir temsilcinin olmasına dikkat edilmiştir. Güçlü-zayıf yönler, tehdit-fırsatlar her alan ve okul için ayrıca belirlenmiştir. Bu bulgular ile tümevarım yöntemi kullanılarak okulun çözüm bekleyen problemleri tespit edilmiştir. Ayrıca kurumun gelişim süreci incelenerek başarıların ve faaliyetlerin arttırılmasına yönelik hedefler planda yer almıştır.
Hedeflerin belirlenmesinde kurum misyon ve vizyonu temel alınmış, ileriye yönelik stratejik planlar bu doğrultuda yapılmıştır. Yapılan stratejik planlama ile geçmişi değerlendirerek, geleceğe yönelik planlı adımlar oluşturulmuştur. Bu planlama ile kurumumuzu eğitim öğretim camiasında kaliteli ve aranan bir kurum haline getirmek başlıca hedefimiz olmuştur.
Stratejik Planlama Ekibi

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ………………………………………………………………………………...... V

GİRİŞ ………………………………………………………………………………….. VII. BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1. Yasal Çerçeve ……………………………………………………………….. 1

3. Stratejik Planlama Çalışmaları …..………………………………………... 1

2. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

1. Tarihsel Gelişim ……………………………………………………………... 5

2. Yasal Yükümlülükler ………………………………………………………. 6 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler ……………………………………… 8 4. Paydaş Analizi ……………………………………………………………….10

5. Kurum İçi Analiz …………………………………………………… 13

5.1. Örgütsel Yapı ………………………………………………… 13

5.2. İnsan Kaynakları ………………………………………. 14

5.3. Teknolojik Düzey ……………………………………………. 38

5.4. Mali Kaynaklar ………………………………………………. 40

5.5. İstatistikî Veriler …………………………………………….. 41

6. Çevre Analizi ……………………………………………………………… 49

6.1. PEST Analizi …………………………………………………. 49

6.2. Üst Politika Belgeleri ………………………………………… 51 7. GZFT Analizi ……………………….................................................. 51 3. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

8. Misyon ,Vizyon, Temel Değerler………………………………………….. 52

9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler …………………………………………………………………………………………. 54

10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama …………………………………….. 61 11. Eylem Planları...…………………………………………………………….61


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı


KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İ.H. LİSESİ

Kurum Türü


İmam Hatip Lisesi

Kurum Kodu


363782

Kurum Statüsü


Kamu

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

Yönetici: 6
Öğretmen: 80
Hizmetli: 1
Memur:1


Öğrenci Sayısı

1136


Öğretim Şekli


Normal

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1995


KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Faksı

Tel: 0216 451 81 91
Fax: 0216 452 35 69

Kurum Web Adresi


http://www.makifersoyihl.k12.tr/

Mail Adresi


363782@kartalmeb.com

Kurum Adresi


Cumhuriyet Mah. Fatih cd. Rabiye Sk. No:5
Posta Kodu : 34876
İlçe: KARTAL
İl: İSTANBUL


Kurum Müdürü

BEKİR AKMAN GSM Tel; 0505 260 95 78


Kurum Müdür Yardımcıları

Müdür Baş Yardımcısı: Ayhan KARA GSM Tel; 0533 666 63 79
Müdür Yardımcısı: Davut BOLAT GSM Tel : 0505 401 93 67
Müdür Yardımcısı: Mutlu BİNİCİ GSM Tel : 0505 797 03 41
Müdür Yardımcısı: İmdat YAVAŞ GSM Tel : 0505 479 08 56
Müdür Yardımcısı: Sami TAŞKIN GSM Tel : 0505 661 00 57

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi iconMehmet âKİf ersoy anadolu lisesi 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili 11....

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi iconÖzel samanyolu anadolu lisesi

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi iconMustafa Necib Alâyeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi iconBahçELİevler anadolu cumhuriyet lisesi ders öĞretmeni: vedat akbulak

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2016 – 2017 EĞİTİm ve öĞretim yili teknik anadolu lisesi

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili fenerbahçe anadolu lisesi

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

Kartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞretim yili mustafa kaçikoç anadolu lisesi I. DÖnem...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com