Araştirma yöntemleri ve teknikleri


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > AraştirmaBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİBTP2108

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİAdı Soyadı:

e-posta:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Gönen Meslek Yüksekokulu

İçindekiler


ÖZET 3

1.GİRİŞ 3

1.RAPOR KAPAĞI ve ÖZEL SAYFALAR 3

1.1.Kapak Sayfası 3

1.2.Özet 4

1.3.İçindekiler 4

1.4.Simgeler ve Kısaltmalar Listesi 4

2.RAPOR METNİ 5

2.1.Genel Biçim ve Yazım Planı 5

2.2.Giriş 9

2.3.Ana Metin 9

2.4.Sonuç ve Öneriler 10

2.5.Kaynaklar 10

3.ARAŞTIRMA RAPORUNUN TESLİMİ 11ÖZET


Bu kısımda 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde araştırma konusunun amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) özetlenmelidir. Araştırma konusu ile ilgili anahtar kelimeler aşağıdaki gibi yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dinamik web sayfası, asp

 1. GİRİŞBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde hazırlanacak olan Araştırma Raporu dosyasının yazılmasında birliği sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, raporla ilgili bilimsel yazım ilkeleri kısa ve öz olarak belirtilmiştir. Konu hakkında giriş bilgiler verilmeli.

 1. RAPOR KAPAĞI ve ÖZEL SAYFALARKüçük romen rakamları ile numaralanan "Araştırma Raporu özel sayfaları" veya "Araştırma Raporu ön sayfaları" (Kapak, Özet, İçindekiler listesi, Simge ve Kısaltmalar) ile ilgili ilkeler aşağıda verilmiştir.

  1. Kapak SayfasıKapak sayfasının içeriği ve düzeni şablondaki gibi olmalıdır. Kapak sayfasında sayfa numarası olmamalıdır.

  1. ÖzetBu sayfada araştırma konusu kısaca özetlenmelidir. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Sayfa üst kenarından 5cm aşağıdan başlamalıdır. A4 boyutunda kağıda 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Özet yazımında italik harf kullanılmamalıdır.

  1. İçindekiler“İÇİNDEKİLER” bölümü, özet sayfasından hemen sonra yer almalı ve özet sayfasından başlayarak tüm özel sayfalar, rapor metninde içerilen tüm bölüm başlıkları, ek çalışmalar, kaynaklar ve ekler, hepsi “İçindekiler” bölümünde eksiksiz olarak verilmelidir. İçindekiler bölümünde, her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. “İÇİNDEKİLER” başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 5cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak ve koyu yazılmalıdır.
Sayfanın tamamı 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalı, “İçindekiler” yazısından sonra çift satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra içindekilere başlanmalıdır.

  1. Simgeler ve Kısaltmalar Listesi


"SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ" başlığı, tümüyle büyük harflerle, sayfa üst kenarından 5cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Son simge ve açıklamasından sonra “İKİ SATIR ARALIĞI” boşluk bırakılarak; “Kısaltmalar” sözcüğü, yine ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak yazılmalıdır (Simgeler, Açıklamalar ve Kısaltmaların altı çizili olmalıdır). Kısaltmalar ve açıklamaları da, simgeler ve açıklamalarda olduğu gibi yazım planına uygun olarak ve aynı satır aralıkları kullanılarak yazılmalıdır. Simge ve kısaltma açıklamaları bir satırdan daha uzun olmamalıdır. Simgelerin tümü, simgeler başlığı altında, kalın, açıklamaları normal olarak verilmelidir.
Kısaltmaların tümü, kısaltmalar başlığı altında kalın, açıklamaları ise normal yazılmalıdır. “Simgeler ve Kısaltmalar” yazısından sonra çift satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra simge ve kısaltmalara başlanmalıdır.
SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler Açıklama
Geometrik sıkıştırma oranı

Tutma sıkıştırma oranı

Özgül hacim (m3/kg)

Viskozite (m2/s)

Kısaltmalar Açıklama
AÖN Alt ölü nokta

EGAA Egzoz açılma avansı

EGKG Egzoz kapanma gecikmesi


 1. RAPOR METNİ

  1. Genel Biçim ve Yazım Planı


Bu bölümde, rapor yazımında kullanılacak kağıt ve yazı karakterleri, yazıların sayfaya nasıl yerleştirilebileceği, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölüm başlıkları, değinmeler, ara ve dip notlarla ilgili ilkeler, örneklerle açıklanmıştır. Kullanılacak kağıt, A4 standardında (21cm x 29,5cm) en az 70, en çok 100 gram birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır

   1. Kullanılacak Yazıların Niteliği


Rapor, bilgisayar kullanılarak, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Rapor metni Arial 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Ancak, geniş ve/veya uzun tablolarda kolayca okunabilmesi şartıyla daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) kullanılabilir. Alt ve üst indislerin yazımında düz yazı büyüklüğünden daha küçük bir karakter büyüklüğü kullanılmalıdır (Ms Word programında otomatik olarak verilen “üst simge, alt simge” özellikleri kullanılabilir). Yazımda virgülden ve noktadan sonra bir vuruşluk ara verilmelidir.


   1. Kenar Boşlukları ve Sayfa DüzeniYazımda, her sayfanın üst ve sol kenarlarında 3,0cm, alt ve sağ kenarlarda 2,5cm boşluk bırakılmalıdır.

   1. Yazım PlanıRapor yazımında paragraflar iki yana yaslı olmalıdır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Her başlıkla paragraf, her paragrafla sonraki paragraf arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

   1. AnlatımRapor, kolay anlaşılır sade bir Türkçe ile ve yazım kurallarına uygun olarak bilimsel bir dille yazılmalıdır (Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzundan yararlanılmalıdır). Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.


   1. Satır Aralıkları

 1. Yazımda 1,5 aralık kullanılmalıdır.

 2. Şekillerin ve tabloların açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynak listesinin yazımında ise tek satır aralığı kullanılmalıdır.

 3. İki paragraf arasında da tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

 4. Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.   1. Sayfaların NumaralanmasıSayfa numaraları, boşluk çerçevesinin sağ üst köşesinin ortasına yazılmalı(şablondaki gibi). Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayraç, çizgi gibi bir işaret kullanılmamalıdır.

   1. Bölüm ve Alt BölümlerBirinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır. İkinci dereceden alt bölüm başlıklarında her sözcüğün “İlk Harfi Büyük” diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü ve daha alt derece alt bölüm başlıklarının yalnız “İlk harfi büyük” diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. İkinci derece bölüm başlıklarında ve/veya, ile gibi bağlaçlar varsa bunlar küçük harfle ve bütün bölüm başlıkları koyu olarak yazılmalıdır.
Numaralı bölüm ve alt bölüm başlıkları arasında, numarasız ara başlıklar, vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar koyu olarak verilmemelidir. Bunlar, altı çizili, italik veya italik altı çizili olarak verilebilir. Dördüncü dereceden ve daha alt dereceden bölüm başlıkları içindekiler dizininde gösterilmemelidir. Bölüm ve alt bölüm başlıkları şablondaki gibi numaralandırılmalıdır.

   1. Kaynak GöstermeMetin içinde kaynak gösterme aşağıdaki formatlardan biri gibi yapılmalıdır.

1.Düzen

 • Türkçe ve tek yazarlı ise, (Bayramoğlu, 1994).

 • Yabancı dilde tek yazarlı ise, (Wittig, 1994 ).

 • Türkçe ve iki yazarlı ise yazar soyadları arasına “ve” sözcüğü konmalıdır, (Gürbüz ve Akbulut, 1994 ).

 • Yabancı dilde iki yazarlı ise “ve” sözcüğü yerine ilgili dildeki karşılığı, örneğin; İngilizce belgeler için “and” yazılmalıdır. (Wittig and Williamson, 1988).

 • İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, kaynak eser Türkçe ise, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin,kaynak eserin yazarları; Mirasyedioğlu Ş., Argün Z., Tolga F., 1996” gibi ise bunun yerine (Mirasyedioğlu vd., 1996) gibi yazılmalıdır.

2.Düzen:

 1. F Türkçe ve tek yazarlı ise, (Bayramoğlu, 1994).

 2. Yabancı dilde tek yazarlı ise, (Wittig, 1994 ).

 3. Türkçe ve iki yazarlı ise yazar soyadları arasına “ve” sözcüğü konmalıdır, (Gürbüz ve Akbulut, 1994 ).

 4. Yabancı dilde iki yazarlı ise “ve” sözcüğü yerine ilgili dildeki karşılığı, örneğin; İngilizce belgeler için “and” yazılmalıdır. (Wittig and Williamson, 1988).

 5. İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, kaynak eser Türkçe ise, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin,kaynak eserin yazarları; Mirasyedioğlu Ş., Argün Z., Tolga F., 1996” gibi ise bunun yerine (Mirasyedioğlu vd., 1996) gibi yazılmalıdır.

 6. Yabancı dilde ise “vd.” kısaltması yerine “et al.” kısaltması kullanılır. (Funke et al., 1996 )
   1. Dipnot


Raporun herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması durumunda konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki, çok kısa ve öz açıklamalar, bir kaç satır halinde, aynı sayfanın altına DİPNOT olarak yazılabilir. Dipnotlar her sayfa için “1” den başlanarak numaralanmalı ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi ilgili kelimenin üstünde üst indis olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.
Dipnotlar kaynak göstermede kullanılmamalıdır, yalnızca özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır.
Örnek :

Triptofan pek çok proteinin yapısına giren gerekli1 amino asitlerden biridir. Bu bileşik, proteinlerin asidik hidrolizi sırasında bozunduğu halde, bazik hidroliz sırasında bozunmaz. Triptofan, uygun yöntemlerle gramin2 ve indolden elde edilebilir.

   1. Simgeler ve KısaltmalarBirimler için TS 294-297 numaralı Türk Standartlarında verilen SI birim sistemi esas alınmalı, birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır.
Raporda çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılabilir. Böyle kısaltmalar ilk geçtiği yerde, parantez içinde, bir kez verilmelidir. Yapılan kısaltmalar, SİMGELER bölümünde, “Kısaltmalar” alt başlığı altında alfabetik sıraya göre küçük harflerle, kurum adı gibi kısaltmalar büyük harflerle sunulmalıdır.
   1. Sayıların Yazılışı


1) Sayılar yazılırken virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır.

2) Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçer üçer gruplandırma yapılıp bu üçerli gruplar arasında bir vuruşluk boşluk bırakılabilir. Ancak, bu boşluklara nokta veya virgül konulmaz.
Örnekler :

1) 1032,97134 Doğru

1032.97134 Yanlış

5,2 Doğru

5.2 Yanlış

2) Bir milyon için doğru yazılış şöyledir

1 000 000 Doğru

1.000.000 Yanlış

1,000,000 Yanlış

   1. Şekillerin ve Tabloların Yerleştirilmesi


Yarım sayfa veya daha az yer tutacak şekiller metin içinde yer alabilir. Şeklin altındaki şekil yazısı tek aralıkla ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Bu durumda söz konusu şekil ile şekil yazısı arasında tek satır aralığı boşluk ve metin ile şekil alt yazısı arasında ise 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Şekil yazısında alt satırlara devam eden satırlar şekil yazısı ve numarasından sonra HİZALANMALIDIR. Yarım sayfadan büyük yer tutan şekil veya tablolar ayrı bir sayfaya yerleştirilebilir. İki veya daha çok şekil aynı sayfada bulunabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise, “a, b, c, d,...” şeklinde simgelenerek, hepsine tek bir şekil numarası verilebilir. Şekillerin açıklanmasında a, b, c, d,... ile simgelenen her bir şekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
Tablolar metinde ilk değinildiği sayfada ya da bir sonrakinde yer almalıdır. Yerleştirilmelerinde, sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara kesinlikle taşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli. Ödev içinde katlanmış tablo bulunmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan tablolar ödev metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra “Devam” ifadesi yazılmalıdır.

   1. Şekillerin ve Tabloların NumaralanmasıBütün şekiller ve tablolar, her bölüm içinde kendi aralarında, birbirlerinden bağımsız olarak, ayrı ayrı numaralanmalıdır. Örneğin, Birinci Bölümün tablo ve şekilleri : Tablo 1.1., Tablo 1.2., ... Şekil 1.1., Şekil 1.2.,.. şeklinde; İkinci Bölümün tablo ve şekilleri ise: Tablo 2.1., Tablo 2.2.,..., Şekil 2.1., Şekil 2.2.,..... şeklinde numaralanmalıdır.

   1. Denklemlerin NumaralanmasıDenklemler numaralandırılırken, numaraların başında denklem kelimesi yer almamalı, bölüm içindeki sırasına göre numaralanmalıdır. Denklem numarası; denklemin sağında, sayfanın son sütununda yer alacak şekilde ve köşeli parantez içinde verilmelidir. Ancak metin içindeki denkleme değinilirken “2.2” örneğindeki gibi yazılabilir.

   1. Şekillerin ve Tabloların AçıklamalarıAçıklamaların her ikisinin yazımında tek aralık kullanılmalı; tablo açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı; tablo açıklamasının son satırı ile tablo üst kenarı arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklamaları ise alta yazılmalı; şekil altı açıklaması ile bunların alt kenarı arasında da tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması durumunda, ikinci ve diğer satırlar şekil, resim numarasının bittiği kolona göre hizalanmalıdır. Tablo ve şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır.
Örnekler:

Formül yazımı;

3.3


Şekil 3.1. Vakum yardımlı hidrolik fren sisteminin görünüşü
Tablo 5.1. Hava ve havadaki moleküllerin moleküler kütleleri

Gaz

Sembol

Moleküler Kütle (kg/kmol)

Hava
28,97

Argon

Ar

39,95

Karbon

C

12,10

Karbonmonoksit

CO

28,01

Karbondioksit

CO2

44,01

Hidrojen

H2

2,02

Helyum

He

4,00

Azot

N2

28,01

Su buharı

H2O

18,02


Not: Tablo da sayısal değerler yerleştirilirken yatay ve düşey olarak ortalanmış şekilde yazılmalıdır.

  1. GirişRaporun “Giriş” bölümünde araştırma konusunun amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler verilmelidir. Ancak, bunlar için “Amaç”, “Kapsam” ve “Yöntem” gibi alt bölüm başlıkları kullanılmamalıdır. GİRİŞ Bölümü altında, numaralı alt bölüm başlıkları bulunmamalıdır. Buna karşın, kalın olmamak şartıyla altı çizili, italik, italik altı çizili ara başlıklar kullanılabilir.

  1. Ana MetinRaporun “Giriş” bölümü ile “SONUÇ ve ÖNERİLER” bölümü arasındaki bölümlerin tümü “Ana Metin” olarak adlandırılır. Ancak “ANA METİN” diye bir başlık kullanılmaz.
Araştırma konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına göre ana metin; birinci dereceden bölüm ve ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden alt bölümlere ayrılabilir. Bunların her biri için uygun bir başlık, uygun alt bölüm başlığı ve numaralama sistemi kullanılır.

  1. Sonuç ve ÖnerilerBu bölüm “SONUÇ” veya “SONUÇ ve ÖNERİLER” şeklinde bölüm numarası ile birlikte verilmelidir. Bu bölümde araştırma konusundan elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince öz fakat açık olarak yazılmalıdır.
Araştırma yapan kişinin konu ile ilgili okuyuculara iletmek istediği öneriler varsa, bu öneriler, bu bölümün sonuna yazılmalıdır.

  1. KaynaklarKAYNAKLAR başlığı, büyük harflerle, sayfa üst kenarından 4cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak 10 punto ile yazılmalıdır. Kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan diğerine geçerken bir satır aralığı boşluk bırakılarak alfabetik sıraya göre verilmelidir.
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı adının baş harfleri, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası (varsa no), sayfa aralığı ve yılı.

1. Goto S., Levec J. and Smith J.M., Mass transfer in packed ebds with two-phase flow, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 14 (2), 473-485, 1975.
Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı adının baş harfleri, bölümün başlığı, bölümün alındığı kitabın adı, cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan kurum, yayınlanan yer, sayfa aralığı yılı.

2. Goto S., Levec J. and Smith J.M., Mass transfer in packed ebds with two-phase flow, Heat Transmission 2nd ed., Mc Graw Hill, New York, 278-292 1942.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i, kitabın adı, cilt numarası, varsa editör(ler) / çeviri editörleri, yayınlayan yer ,yayınlanan yer, sayfa aralığı yılı.

3. Adams W.H., Heat Transmission 2nd ed., Çeviri Editörü/Editörleri, Mc Graw Hill, New York, 278-292, 1942.

Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır.
Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i, Tezin adı, Tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, sayfa aralığı, yılı.

4. Tercan L., Karst akifer sistemlerinin trityum izotopu yardımıyla matematiksel modellemesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 10-15, 1993.
Kaynak kongreden alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tebliğ adı, kongre, seminer veya konferansın adı, yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı yılı.

5. Toppare L., Elektrokimyasal yöntemle 4-bromstrien ile -metilstirenin kopolimerleşmesi, II. Ulusal Makromolekül Sempozyumu, İzmir, 85-96, 1985.
Kaynak rapordan alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i (raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı), raporun adı, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası, yayınlandığı yer, sayfa aralığı yılı.

6. Baran I. and Kasparek M., Marine turtles of Turkey; Status survey 1988 and recommendations for conversation and management, WWF Report, Heidelberg, 123-130, 1989.
Kaynak sözlü görüşme ise: Görüşü alınan kişinin soyadı adının baş harf(ler)i, kurum adresi, görüşmenin yapıldığı yer, elektronik posta adresi, (görüşme tarihi). (Yazar tarafından görüşmenin metni ve görüşü alınan kişinin onayını belirten bir belge orijinal tez ile birlikte ayrıca sunulmalıdır)

7.Yakuphan F., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, yakuphan@yahoo.com.tr (16.12.2004).
Kaynak aktüel dergi ve gazete haberinden alınmış ise:

8. Corliss, Richard, Sept. 13, Pacific Overtures Times, 142(11): 68-70, 1993.
Kaynak elektronik gazete ve dergiden alınmış ise:

9. Başaran A., Yıldırım N. ve Gülal Z., Depreme karşı nasıl bir bina yapılmalı?,“Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu”, http://tubitak.gov.tr-/w/b08.-html (16.12.2000).
İnternet (www/ftp) kaynakları:

10. Carranza, L.E., Le Corbusier and the problems of representation. Journal of Architectural Education, http://www.mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/arch-ed-abstracts/File:jae48-2.html (5.10.2000).
Elektronik ansiklopedi ve kitaplar:

11. İnternet: Bosnia and Herzegovina, In Britannica Online. http://www.-eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=micro/79/88html (2000).

Not: Bir kaynağın birçok defa değişik bölümlerinden faydalananılıyorsa kaynak yukarıdaki ilgili gösterim şekillerinden birisi ile gösterildikten sonra, faydalanılan sayfalar ardarda verilmeli ve kaynağa tek bir kaynak numarası verilmelidir.

12. Adams W.H., Heat Transmission 2nd ed., Mc Graw Hill, New York, 278- 292, 301-308, 615-621, 688-690, 1942.

 1. ARAŞTIRMA RAPORUNUN TESLİMİRapor dosyası (doc/docx) ve yapılan sunuma ait dosya (ppt/pptx) güz yarıyıl sınavlarının(Final) başladığı ilk gün içerisine kadar(03.01.2017) öğretim elemanına mail ile gönderilir.

1 Örnek dipnot1

2 Örnek dipnot2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconDers notlari öĞretim yöntemleri

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconYönetim biliminin yaklaşık iki yüzyıllık bir geçmişi vardır. Sanayi...

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştırma Görevlisi

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştirma ve yöntem

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştirma öneriSİ

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştırma Makaleleri

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştırma Makalesi

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştırma Görevlisi

Araştirma yöntemleri ve teknikleri iconAraştırma Görevlisi


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com