S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar


grup 1S.1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir?

 1. Bu dönemde epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.

 2. Sade, açık bir dille nazım nesir karışık olarak tiyatrolar yazılmıştır.

 3. Geleneksel tiyatroyla (karagöz, orta oyunu vs.) modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler ortaya konmuştur.

 4. Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.

 5. İlk tiyatro örnekleri bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

S.2 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

 1. Haldun Taner

 2. Recep Bilginer

 3. Refik Erduran

 4. Orhan Kemal

 5. Orhan Asena

S.3 Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan yazarlardan değildir?

 1. Peyami Safa

 2. Tarık Buğra

 3. Ahmet Haşim

 4. Mustafa Kutlu

 5. Selim İleriS.4 Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yazarlardan değildir?

 1. Yusuf Atılgan

 2. Recep Bilginer

 3. Oğuz Atay

 4. Rasim Özdenören

 5. Orhan PamukS.5 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel anlayışla yazılan romanlar ile postmodern anlayışla yazılan romanlar arasındaki farklardan değildir?

 1. Postmodern romanlarda, geleneksel romanlarda bulunan neden-sonuç veya başı-sonu sıralaması yoktur.

 2. Geleneksel (klasik) romanlardaki klasik olay kurgusuna karşın postmodern romanlarda kurgulanmış bir “olay” yoktur.

 3. Geleneksel (klasik) romanlardaki dün-bugün-yarın şeklindeki kronolojik/akıp giden zamana karşın postmodern romanlarda kronolojik bir olay veya anlatım yoktur.

 4. Postmodern metinlerde yazar, anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir; genellikle okurla konuşur ve anlatının bir hayal ürünü olduğunu vurgular.

 5. Geleneksel romanlarda tek bir olay varken postmodern romanlarda birden fazla olay vardır.


S.6 Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan yazarların ele aldıkları konulardan olamaz?

 1. Bunalım

 2. Yalnızlık

 3. İç hesaplaşma

 4. Sıkıntı

 5. Yanlış Batılılaşma

S.7 Geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya çıkarma anlayışı vardır. Bu özelliklere uygun anlayışta roman ve hikâyeler yazan bir sanatçı aşağıdaki anlayışlardan hangisine uygun olabilir?

 1. Modernizmi esas alan anlayış

 2. Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış

 3. Toplumcu gerçekçi anlayış

 4. Milli edebiyat anlayışı

 5. Öz şiir anlayışı

S.8 Modernizmi Türk edebiyatından başlatan yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Orhan Pamuk – Benim Adım Kırmızı

 2. Selim İleri – Cumartesi Yalnızlığı

 3. Peyami Safa – Sözde Kızlar

 4. Oğuz Atay – Tutunamayanlar

 5. Haldun Taner – Yaşasın Demokrasi

S.9 Türk edebiyatının “Shakespeare” i olarak bilinir. Gılgamış Destanı’ndan esinlenerek yazdığı “Tanrılar ve İnsanlar” oyunuyla ünlenmiştir. Tarihten aldığı olayları ve topluma mal olmuş kişileri konu edinmiştir. Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar, Fadik Kız, Atçalı Kel Mehmet, Karacaoğlan, Ölü Kentin Nabzı eserleri meşhurdur. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Orhan Kemal

 2. Orhan Asena

 3. Orhan Pamuk

 4. Necati Cumalı

 5. Selim İleri


S.10 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatının özelliklerinden olamaz?

 1. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.

 2. Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.

 3. Şiir, roman, hikâye, tiyatro ve öğretici metin türlerinde önemli gelişmeler olmuştur.

 4. Roman ve hikâyelerde genellikle İstanbul anlatılmıştır.

 5. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almıştır.


S.11 1950'den sonra Garipçilere bir tepki olarak doğan, şiirde anlamı yadsıyıp ses güzelliğine önem veren bir akımdır, "Şiirde anlam gerekmez." savlarıyla tutumlarını açıklamaya çalışan bu grubun şiirlerine anlamsız şiir, soyut şiir veya kapalı şiir gibi adlar da verilmiştir. Yeni, duyulmadık sözcükler üretme yoluna gitmişler, söz dizimini değiştirmişler, yeni tamlamalar kurmuşlardır. Ece Ayhan, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk başlıca sanatçılarıdır.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci Yeniciler

B) Birinci Yeniciler

C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Hisarcılar
S.12 Tiyatro, roman, araştırma inceleme gibi alanlarda eserler vermiştir. Eserlerinde çoğunlukla Türk tarihinin çeşitli evrelerini ele almıştır. Eserleri: Tiyatro: Pembe Evin Kaderi, Ben Mimar Sinan, Ah Şu Gençler Roman: Şu Çılgın Türkler, Diriliş-Çanakkale 1915 Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

A) Rasim Özdenören

B) Selim İleri

C) Mustafa Kutlu

D) Turgut Özakman

E) Yaşar Nabi Nayır
S.13 Psikolojik roman türünün usta ismidir. Türk edebiyatındaki en başarılı psikolojik roman olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu hasta bir gencin psikolojisini anlattığı, yazarın otobiyografik romanıdır. Ekonomik nedenlerle Server Bedii takma adıyla Cingöz Recai adlı polisiye romanlar yazmıştır. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Orhan Pamuk

 2. Selim İleri

 3. Peyami Safa

 4. Tarık Buğra

 5. Haldun TanerS.14 Psikolojik ögelere yer vermiştir. Maupassant tarzı hikâyeye uygun hikâyeler yazmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı “Osmancık” romanlarıyla tanınır. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Recep Bilginer

 2. Refik Erduran

 3. Turan Oflazoğlu

 4. Orhan Asena

 5. Tarık BuğraS.15 Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 1. Postmodern romanlarda yazarın okuyucuyla konuşması ve ona romanın bir kurmaca olduğunu hissettirmesine “üst kurmaca” denir.

 2. Postmodern romanlarda roman kahramanlarının başka romanların kahramanlarıyla konuşmasına “metinler arasılık” denir.

 3. Postmodern romanlarda seçkinci (elitist) ve popülist yaklaşımlar vardır.

 4. Modernizmi esas alan eserler varoluşçuluk akımından etkilenmiştir.

 5. Peyami Safa modernist bir yazardır.

S.16 Modern Türk edebiyatının önde gelen ustalarındandır. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmıştır. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Turan Oflazoğlu

 2. Turgut Özakman

 3. Rasim Özdenören

 4. Peyami Safa

 5. Yusuf AtılganS.17 Modern ve postmodern anlatım tekniklerinden yararlanmış bir yazardır. 2006′da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. İstanbullu, zengin ve Nişantaşı’nda yaşayan bir ailenin üç kuşaklık hikâyesi olan “Cevdet Bey ve Oğulları” ilk romanıdır. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Orhan Kemal

 2. Kemal Tahir

 3. Yaşar Kemal

 4. Orhan Pamuk

 5. Orhan Asena


S.18 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 1. Orhan Asena – Tiyatro yazarı

 2. Orhan Pamuk – Modernist romancı

 3. Mustafa Kutlu – Roman yazarı

 4. Turan Oflazoğlu – Hikâye yazarı

 5. Tarık Buğra – Psikolojik roman yazarı


S.19 Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 1. Modernist eserlerde geleneksel değerlere başkaldırı vardır.

 2. Peyami Safa ekonomik nedenlerle Server Bedii takma adıyla Cingöz Recai adlı polisiye romanlar yazmıştır.

 3. Modernizmi esas alan metinlerde alegorik anlatıma önem verilir.

 4. Geleneksel romanlardaki ilahı anlatıcı, postmodern eserlerde konumdan konuma geçer.

 5. Recep Bilginer “Tutunamayanlar” eseriyle TRT’den ödül almıştır.


S.20 Öykü ve oyun yazarıdır. Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de sunmuştur. Epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür. İlk epik tiyatro “Keşanlı Ali Destanı” onundur. Bu paragrafta tanıtılan yazarımız kimdir?

 1. Haldun Taner

 2. Halikarnas Balıkçısı

 3. Turan Oflazoğlu

 4. Refik Erduran

 5. Selim İleri


NOT: HER DOĞRU CEVAP 5 PUANDIR. SÜRENİZ 20 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLİYORUM
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

MESUT İSKENDERsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? iconAşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? iconAşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? iconBu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? iconBu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? icon1- İslamiyet öncesi yazılı dönemin en önemli yapıtı Orhun Yazıtları için aşağıdakilerden hangisi

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir? icon3- “Karşı duvardaki tahtalara ok talimlerinin çeşitli nişangahları...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com