Sınav süresi 40 dakikadır


sayfa1/18
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Sınav
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Her soru beşer puandır.

Sınav süresi 40 dakikadır.

1.Aşağıdakilerin hangisinde “dalmak” sözcüğü

“çevreyle ilgisini kesip bir şeyle ilgilenmek”

anlamında kullanılmıştır?

 1. Yumuşacık yatakta derin bir uykuya dalmıştı.

 2. Alevlerin içine daldı ve çocukları kurtardı.

 3. Kardeşi ders çalışırken o, filme dalmıştı.

 4. Ayakkabılarını çıkarmadan odaya daldı.

2. Ölüm bize ne uzak

Bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık

Bize ne yapsın ölüm?

Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma.

B)Yeni şiirde eski bir havadır Yahya Kemal.

C)Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma.

D) Bir an kayboldum gibi yaşadım, kıyameti.

3. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım, üçüncü kişi ağzından yapılmıştır?

A) Son doğum gününün ardından iyice büyüdü-

ğüne kanaat getirerek bir işe başvurmuştu.

B) Büyükannemin anlattığı masallar,

çocukluğumun neşe kaynaklarıydı.

C) Hayvanlar âleminin en güzel türü ne diye soru-

lursa hiç düşünmeden kelebek diye yanıtlarım.

D) Sevdiğim tüm kitaplar, gerçek karakterlere ait

küçük mutluluk ve hayal kırıklıklarından

bahsediyor.
Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Postunun lekeleri ay ışığında pırıl pırıl yanıyordu. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki,yaralı bir fil kadar gözü pekti;ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.

4. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisine yönelik bir kullanım yoktur?

A) İşitme C) Tatma

B) Görme D) Koklama
“Efendimiz...” dedi karga, “Soylu görevler için her şeyi göze almak ve sabırlı olmak gerekir. Bir zorba gibi kaba kuvvete başvurmak bir işine yaramaz. Akıllı davranmak gerekir.”

5. Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Konuşturma C) Benzetme

B) Abartma D) Kişileştirme

6.Aşağıdakilerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım yoktur?

 1. Hep kafasına koyduğunu yapar.

 2. Elbisesi kirlenecek diye aklı çıktı.

 3. Aceleden elim ayağım dolaştı.

 4. Ateşin üzerindeki kahve köpürdü.

7. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim nedir?

 1. Rengi atmak C) Renkten renge girmek

 2. Renk vermemek D) Resmiyete dökmek


8.Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvanmaz.”atasözünün anlamına uygundur?

 1. Yarının neler getireceği bilinmez.

 2. Her söz, her yerde söylenmez.

 3. Herkesin bildiği gerçekler saklanamaz.

 4. Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.


Günler arasından yazın ucu gözükünce içimde tarifsiz bir boşluk doğar. Ortalıkta kimsecikler kalmamıştır. Artık sokakta, otobüslerde adım başı bir tanıdıkla karşılaşamazsınız. Telefonunuz çalmaz olur. Birilerini arar, cevap alamazsınız. Kapısını çalacak bir dost bile bulamazsınız.Herkes tatilini geçireceği bir yer

bulmuştur kendine.

9. Bu paragrafın en uygun başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz Parıltısı C) Yaz Biterken

B) Yaz Geceleri D) Yaz Hüzünleri


 1. Derya kenarında ceylan avlarım

Ben gönlümü altın tele bağlarım

Gül yârimin göçü yüklenmiş gider

Ardı sıra bakar bakar ağlarım

10. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üzgün C) Öfkeli

B) Çaresiz D) Kaygılı


Adı Soyadı
1

Sınıfı – NoHer soru beşer puandır.

Adı Soyadı
1

Sınıfı – NoSınav süresi 4o dakikadır.
1.Aşağıdakilerin hangisinde “dalmak” sözcüğü

“çevreyle ilgisini kesip bir şeyle ilgilenmek”

anlamında kullanılmıştır?

 1. Yumuşacık yatakta derin bir uykuya dalmıştı.

 2. Alevlerin içine daldı ve çocukları kurtardı.

 3. Kardeşi ders çalışırken o, filme dalmıştı.

 4. Ayakkabılarını çıkarmadan odaya daldı.

2. Ölüm bize ne uzak

Bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık

Bize ne yapsın ölüm?

Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma.

B)Yeni şiirde eski bir havadır Yahya Kemal.

C)Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma.

D) Bir an kayboldum gibi yaşadım, kıyameti.

3. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım, üçüncü kişi ağzından yapılmıştır?

A) Son doğum gününün ardından iyice büyüdü-

ğüne kanaat getirerek bir işe başvurmuştu.

B) Büyükannemin anlattığı masallar,

çocukluğumun neşe kaynaklarıydı.

C) Hayvanlar âleminin en güzel türü ne diye soru-

lursa hiç düşünmeden kelebek diye yanıtlarım.

D) Sevdiğim tüm kitaplar, gerçek karakterlere ait

küçük mutluluk ve hayal kırıklıklarından

bahsediyor.
Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Postunun lekeleri ay ışığında pırıl pırıl yanıyordu. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki,yaralı bir fil kadar gözü pekti;ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.

4. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisine yönelik bir kullanım yoktur?

A) İşitme C) Tatma

B) Görme D) Koklama
“Efendimiz...” dedi karga, “Soylu görevler için her şeyi göze almak ve sabırlı olmak gerekir. Bir zorba gibi kaba kuvvete başvurmak bir işine yaramaz. Akıllı davranmak gerekir.”

5. Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Konuşturma C) Benzetme

B) Abartma D) Kişileştirme

6.Aşağıdakilerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım yoktur?

 1. Hep kafasına koyduğunu yapar.

 2. Elbisesi kirlenecek diye aklı çıktı.

 3. Aceleden elim ayağım dolaştı.

 4. Ateşin üzerindeki kahve köpürdü.

7. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim nedir?

 1. Rengi atmak C) Renkten renge girmek

 2. Renk vermemek D) Resmiyete dökmek


8.Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvanmaz.”atasözünün anlamına uygundur?

 1. Yarının neler getireceği bilinmez.

 2. Her söz, her yerde söylenmez.

 3. Herkesin bildiği gerçekler saklanamaz.

 4. Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.


Günler arasından yazın ucu gözükünce içimde tarifsiz bir boşluk doğar. Ortalıkta kimsecikler kalmamıştır. Artık sokakta, otobüslerde adım başı bir tanıdıkla karşılaşamazsınız. Telefonunuz çalmaz olur. Birilerini arar, cevap alamazsınız. Kapısını çalacak bir dost bile bulamazsınız.Herkes tatilini geçireceği bir yer

bulmuştur kendine.

9. Bu paragrafın en uygun başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz Parıltısı C) Yaz Biterken

B) Yaz Geceleri D) Yaz Hüzünleri


 1. Derya kenarında ceylan avlarım

Ben gönlümü altın tele bağlarım

Gül yârimin göçü yüklenmiş gider

Ardı sıra bakar bakar ağlarım

10. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üzgün C) Öfkeli

B) Çaresiz D) Kaygılı

Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana!

İkinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana!

11.Yukarıdaki mısralarla asıl anlatılmak

istenen nedir?

 1. İnsan zaman zaman hataya düşebilir.

 2. Hata yaparak, hata yapmamayı öğreniriz.

 3. Çevremizdeki yanlışlara bakarak doğruları

bulabiliriz.

 1. Önemli olan hata yapmamak değil, aynı

hatayı tekrarlamamaktır.
Montaigne der ki: “Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır.”

12.Bu parçada Montaigne (Monteyn)’ in sözüyle asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Kişi kendisini olduğu gibi gerçekçi bir

gözle değerlendirmelidir.

B) Kişi her zaman kendini olgun ve üstün

görmelidir.

C) Kişi kendisini olduğundan daha az değer

biçmelidir.

D) Kişi kendisini övmezse değerini ortaya

koyamaz.
13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın

giriş cümlesi olabilir?

A) Güzel yazmanın, güzel konuşmanın bir

koşulu da budur.

B) Sporcu, zorluklardan yılmaz, güçlükleri

yenmeyi sever.

C) Bu dönemi, toplum değişmesinin şiire

yansıması olarak görmek istemiyorum.

D) Bence başarılı olmanın kuralı bunlardır.
Kış, adanın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, yıldız poyraz, gün doğusu, karayel hâlinde seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz daha pılı pırtısını toplamamış, bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde, elinde pasaportu, çıkınında iç beş altınıyla bekleyen bu güzel yüzlü, göçmen teyzeyi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktu.

14.Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Nesnel bir anlatım vardır.

 2. Kişileştirmeden yararlanılmıştır.

 3. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

 4. Amaç-sonuç ilişkili cümle kullanılmıştır.

Bilim, gerçekleri olduğu gibi ele alır, değiştirmez onları. İlişkiler kurar, yasalar çıkarır. Yararlanma olanakları sağlar. Sanat ise gerçeği olduğu gibi ele almaz, özgür bir çaba ile sürdürür uğraşını.

15. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) tanık gösterme C) örneklendirme

B) tanımlama D) karşılaştırma
Akşam karanlığı... Sulu, iri kar taneleri daha yeni yakılmış sokak fenerlerinin çevresinde uçuşuyor, ince, yumuşak bir alçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarının, başlıklarını kaplıyor. Arabacı, bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir beden ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüş, hiç kımıldamadan yerinde oturuyor.

16.Parçada roman unsurlarından hangisi yoktur?

A) zaman C) yer

B) olay D) kişiler
Milletleri derinden etkileyen göç, savaş, doğal afetler, istila vb. olayları olağanüstü özelliklerle anlatan yazı türüdür.

17. Sözü edilen yazı türü nedir?

A) Anı B) Roman C) Destan D) Masal
18. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bu ilaç baş ağrısına birebirdir.

B) Bu gün Ali dayım bize gelecek.

C) Gelirken kağıt da getirir misin?

D) Oyuncular coşkuyla alkışlandılar.
O ( ) ertesi gün bütün sokakları dolaştı ( )

Karanfil Sokağı’nı ( )Yoksul Ahmet Paşa

Sokağı’nı ( ) Çitlembik Sokağı’nı ( )

19. Bu cümlede boş yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 1. (,) (.) (,) (,) (…) C) (,) (.) (…) (…) (…)

 2. (,) (:) (,) (,) (…) D) (,) (:) (,) (,) (.)


20. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir

fiilimsi vardır?

 1. Can çıkmayınca huy çıkmaz.

 2. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.

 3. Üzüm üzüme baka baka kararır.

 4. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

-A-

Www.turkcedersimiz.com
Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana!

İkinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana!

11.Yukarıdaki mısralarla asıl anlatılmak

istenen nedir?

 1. İnsan zaman zaman hataya düşebilir.

 2. Hata yaparak, hata yapmamayı öğreniriz.

 3. Çevremizdeki yanlışlara bakarak doğruları

bulabiliriz.

 1. Önemli olan hata yapmamak değil, aynı

hatayı tekrarlamamaktır.
Montaigne der ki: “Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır.”

12.Bu parçada Montaigne (Monteyn)’ in sözüyle asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Kişi kendisini olduğu gibi gerçekçi bir

gözle değerlendirmelidir.

B) Kişi her zaman kendini olgun ve üstün

görmelidir.

C) Kişi kendisini olduğundan daha az değer

biçmelidir.

D) Kişi kendisini övmezse değerini ortaya

koyamaz.
13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın

giriş cümlesi olabilir?

A) Güzel yazmanın, güzel konuşmanın bir

koşulu da budur.

B) Sporcu, zorluklardan yılmaz, güçlükleri

yenmeyi sever.

C) Bu dönemi, toplum değişmesinin şiire

yansıması olarak görmek istemiyorum.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sınav süresi 40 dakikadır iconSinav süresi 30 dakikadir. Başarilar dileriM

Sınav süresi 40 dakikadır iconSınav Puanı

Sınav süresi 40 dakikadır icon5-Sınav sistemiyle ilgili değişikliğin incelenmesi

Sınav süresi 40 dakikadır iconVatan toprağI’’ Kİtabi sinav sorulari

Sınav süresi 40 dakikadır iconVatan toprağI’’ Kİtabi sinav sorulari

Sınav süresi 40 dakikadır iconDersi DÖnem sinav sorularidir adı soyadı No. Not

Sınav süresi 40 dakikadır iconDersi DÖnem sinav soru ve cevaplari adı soyadı No. Not

Sınav süresi 40 dakikadır icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili türk edebiyati dersi 11. Siniflar dönem sinav sorulari


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com